Παράταση για τη δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης «Κινούμαι ηλεκτρικά» εξαιτίας των εκκρεμών ελέγχων των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης.

«Η ολοκλήρωση της δράσης, ήτοι η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Νοεμβρίου 2023, για αιτήσεις των οποίων τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και καταβολής της ενίσχυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη της Δράσης έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δικαιολογητικών ολοκλήρωσης)» αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

 

ΠΗΓΗ

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.