Εμφάνιση: Ελλάδα

Ειδήσεις από την Ελλάδα

Προβλήματα στο Messenger

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Messenger, καθώς η προσπάθεια για ανταλλαγή μηνυμάτων είναι από δύσκολη…