Εμφάνιση: Πολιτισμός

Η Πατραϊκή Μαντολινάτα έχει ξεκινήσει τις εγγραφές της για το νέο σχολικό έτος

Η Πατραϊκή Μαντολινάτα έχει ξεκινήσει τις εγγραφές της. Σύμφωνα με ανακοίνωση: “Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του προγραμματισμού μας ο Όμιλος της Πατραϊκής Μαντολινάτας έχει ξεκινήσει τις εγγραφές του…