Ποιοι μπορούν να βγουν σε πρόωρη σύνταξη το 2023

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2023 ισχύουν για τους εργαζόμενους γονείς του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, των ταμείων, των τραπεζών και του ΙΚΑ.

Έχουν δικαίωμα «εξόδου» ακόμη και στα 50 έτη και έως τα 58 έτη με την προϋπόθεση όμως να έχουν κατοχυρώσει στο παρελθόν δικαίωμα συνταξιοδότησης. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει το πότε ενηλικιώθηκε το παιδί.

Α. Συνταξιοδότηση με 25ετία και ανήλικο τέκνο
Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι γονείς (άνδρες και γυναίκες) ανηλίκων και οι τρίτεκνοι και άνω ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Η συνταξιοδότηση αυτή γίνεται ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 έτη και αφορά:

1.Γονείς (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει:

α. το 2011 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

β. το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

2.Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 25ετία και υπήρχε παράλληλα ανηλικότητα τέκνου.

3.Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες – γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι:

(ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τα τέκνα) και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία.
και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.
και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών.
Β. Γονείς με 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο
Μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ – τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα ανηλικότητα . Αυτό γίνεται ανάλογα με το όριο ηλικίας όπως αυτό ρυθμίστηκε με βάση τον Ν. 4336/2015 και αφορά:

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει:

το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 50ό έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 55 για πλήρη.
το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 52ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 57 για πλήρη.
το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν έτσι το 55ο έτος τους για μειωμένη σύνταξη και τα 60 για πλήρη.

πηγή enioikonomia.gr

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.