Τι απαντά το Σκαγιοπούλειο για την καθημερινή αποζημίωση των παιδιών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με αφορμή δημοσιεύματα η διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε αναφέρει τα εξής:

Βάσει του Κανονισμού που διέπει τα ΚέντραΠαιδικής Μέριμνας και δη τοΠαράρτημα Προστασίας Παιδιούκαι Νέων Αχαΐας Σκαγιοπούλειο, , οι ανάγκες των φιλοξενούμενων –σίτιση, ένδυση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, μετακίνηση κλπ.- καλύπτονται στο σύνολό τους από το Κέντρο. Προβλέπεται δε από τον ίδιο κανονισμό η χορήγηση ενός μικρού χρηματικού ποσού για μικροέξοδα καθημερινής φύσης, κοινώς χαρτζιλίκι. Το ποσό αυτό προκύπτει με βάση την ηλικία και τις ανάγκες του εκάστοτε φιλοξενούμενου όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση της διεπιστημονικής επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο και των πλέον αρμοδίων βάσει ιδιότητας και τριβής με τα φιλοξενούμενα παιδιά μας , Παιδαγωγών, ΚοινωνικώνΛειτουργών, Επιμελητών Παιδιών κλπ. Η εν λόγω εισήγηση τίθεται υπ’ όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης ακολουθεί ψηφοφορία επί του ζητήματος της αύξησης ή μείωσης του χαρτζιλικιού, όπως και έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Το Δ.Σ. ακολουθεί τις προτάσεις των ειδικών και είναι πάντα σε επαγρύπνηση για την αναπροσαρμογή των χορηγούμενων χρηματικών ποσών στις ανάγκες των φιλοξενούμενων που αποτελούν την κινητήριο δύναμή μας και το βασικό μας μέλημα. Απαντάμε κατηγορηματικά ότι δεν υφίσταται καμία ανάγκη των φιλοξενούμενων μας που να μην καλύπτεται ενώ τυχόν μειώσεις/αυξήσεις στο χαρτζιλίκι γίνονται πάντα κατόπιν στάθμισης των αναγκών τους και με γνώμονα το συμφέρον τους αφού ακουστούν οι πλέον αρμόδιοι ειδικοί.

Τέλος σας γνωρίζουμε το έτος 2019, όταν και ανέλαβε η παρούσα διοίκηση, το χαρτζιλίκι ανερχόταν στο ποσό των 2,93 ευρώ για παιδιά άνω των 15 ετών και 1,47 ευρώ για παιδιά κάτω των 15 ετών . Η σημερινή διοίκηση αύξησε το χαρτζιλίκι κατά 5 ευρώ για παιδιά άνω των 15 ετών και δύο ευρώ για παιδιά κάτω των 15 ετών ενώ υπήρχε η πρόθεση για περαιτέρω αύξηση πλην όμως η αρμόδια Διεπιστημονική Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω ποσό υπερκαλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.