Αξιοσημείωτα έργα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο πρύτανης του πανεπισητμίου Πατρών Χρήστος Μπούρας ανήρτησε στο fbστιγμ ιότυπα από τα αξιοσημείωτα έργα που πραγματοποιούνται στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα., Κι όπως ο ίδιος μας πληροφόρησε:

Ενα σημαντικό έργο που υλοποιείται στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, στο Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras και θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα του περιβάλλοντος χώρου.
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ»
– Εκτελούνται εργασίες που αφορούν σε διάστρωση σκυροδέματος και κατόπιν
τοποθέτησης πλακών πεζοδρομίου έμπροσθεν του Πάρκου Ειρήνης. Στο άλλο
μισό (κατά μήκος) τμήμα πραγματοποιούνται εργασίες καθαίρεσης της
υφιστάμενης πλακόστρωσης και απομάκρυνσης των καθαιρεθέντων υλικών.
– Εκτελούνται εργασίες διάστρωσης με μπετό έδρασης και κατόπιν
τοποθέτησης κρασπέδων στον υπό κατασκευή πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο στο ΒΔ μέρος του Τμ. Οικ. Επιστημών.
– Εκτελούνται, εκ νέου, εργασίες αποξήλωσης και απομάκρυνσης ριζικών
συστημάτων των δένδρων στο τμήμα που αφορά στην οδό Erasmus μεταξύ των
οδών Οδ. Ελύτη και Πυθαγόρα. Στο ίδιο τμήμα εκτελούνται εργασίες
κατασκευής ηλεκτρολογικών φρεατίων και προσαρμογή τους στον υπό
κατασκευή πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο.
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για το μήκος της ζωής σου,
αλλά μπορείς κάτι να κάνεις για το πλάτος και το βάθος της.
H.L. Mencken
Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.