Τράπεζες: Στην εστίαση τα περισσότερα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στον κλάδο της εστίασης εντοπίζονται οι περισσότερες επισφάλειες στο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών χορηγήσεων των τραπεζών, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, η εστίαση είναι ο επιχειρηματικός κλάδος με το υψηλότερο ποσοστό κόκκινων δανείων στις τράπεζες (23,1%) και ακολουθείται από τους κλάδους της αγροτικής δραστηριότητας (18,8), των κατασκευών (15,7%), του εμπορίου (11,1%), της υγείας (9,2%) και της μεταποίησης (8,8%). Υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε επιμέρους κλάδους της μεταποίησης, όπως ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας (27,8%), της βιομηχανίας χάρτου, ξύλου και επίπλων (19,7%) και των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων (18,2%), τα οποία όμως αφορούν μικρότερα υπόλοιπα χορηγήσεων και συνεπώς έχουν μικρή επίδραση στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων του κλάδου της μεταποίησης.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων παρατηρούνται ενδεικτικά στους κλάδους της ενέργειας (0,6%) και των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (0,7%).

Τον Δεκέμβριο του 2023 η χρηματοδότηση των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, με στοιχεία εντός ισολογισμού, ανήλθε σε 113,4 δισ. ευρώ, αποτελώντας περίπου το 75,8% της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε σε 6% και οφείλεται κυρίως στο υψηλό ποσοστό ΜΕΔ των μικρομεσαίων (9,6%) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (23,6%).

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (6% στο τέλος του 2023, δηλ. δάνεια 6,8 δις. ευρώ) έχει σημειώσει πτώση κατά 21,4% από το τέλος του 2022. Από αυτά τα 6,8 δις. μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, ποσοστό 48% (δάνεια 3,26 δις. ευρώ) είναι δάνεια που έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται στην οδό της αναγκαστικής εκτέλεσης. Πάντως και στην περίπτωση αυτή, παρατηρείται μείωση σε σχέση με το 2022, κατά 6,2%.

Το 28% των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων (δάνεια 1,9 δις. ευρώ) είναι δάνεια αβέβαιης είσπραξης (μειώθηκαν επίσης σε ετήσια βάση κατά 14%), ενώ σε 23% (δάνεια 1,56 δις. ευρώ) ανέρχεται το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών (εξαιρουμένων των καταγγελμένων απαιτήσεων). Τα δάνεια της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν μειωθεί από το τέλος του 2022 κατά 45,6%.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.