Η Ασία ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

H Ασία παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα εισήγαγαν το 44% του συνολικού εμπορίου το 2023.

Ωστόσο, ενώ οι χώρες αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων εισαγωγέων ΥΦΑ, το μερίδιό τους μειώθηκε απότομα το 2022 και το 2023 (από 53% το 2021 σε 44,1% το 2023) λόγω της αύξησης των εισαγωγών στις ευρωπαϊκές χώρες και της παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια και ανανεώσιμες πηγές στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Dynagas LNG Partners, συμφερόντων Γιώργου Προκοπίου, με στόλο από έξι πλοία LNG, εκ των οποίων τα τρία είναι τύπου ice class, στο ετήσιο report της «αποκρυπτογραφεί» την αγορά των LNG carriers σήμερα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, η ταχέως μειούμενη παροχή ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη οδήγησε σε στροφή προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο τα τελευταία δύο χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου της Κίνας αυξήθηκαν κατακόρυφα το 2017 και ξεπέρασαν εκείνες της Νότιας Κορέας για να γίνουν η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σημειώθηκε επίσης μεγάλη αύξηση των εισαγωγών ΥΦΑ σε Ινδία, Ταϊβάν και Ισπανία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από τον τομέα της ενέργειας στις χώρες αυτές και της εστίασης των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους στη χρήση του φυσικού αερίου ως πηγής ενέργειας για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν οι συμβατικές πηγές ενέργειας.

Με τη σταθερή ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας και την άρση των περιορισμών Covid-19 τον Ιανουάριο του 2023, οι εισαγωγές ΥΦΑ της χώρας ανέκαμψαν το 2023.

Η στροφή της Κίνας από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο οφείλεται στην πρόθεσή της να μειώσει τη ρύπανση. Η χρήση φυσικού αερίου από την Κίνα ως ποσοστό της συνολικής ενεργειακής ζήτησης της χώρας αυξήθηκε από 5,5% σε 8,2% κατά τη διάρκεια του 13ου πενταετούς σχεδίου της χώρας και το μερίδιο του άνθρακα μειώθηκε από 64% το 2015 σε 56,6% το 2020.

Στο πλαίσιο του 14ου πενταετούς σχεδίου, η Κίνα σχεδιάζει να διαμορφώσει σχέδιο δράσης για την κορύφωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα πριν από το 2030 και να εδραιώσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τον άνθρακα έως το 2060.

Η αυξημένη έμφαση που δίνει η Κίνα στο ΥΦΑ ως πηγή ενέργειας είναι αποτέλεσμα του στόχου της να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της χώρας, ανά μονάδα ΑΕΠ, κατά 60%-65% μεταξύ 2005 και 2030.

Τα σχέδιά της για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένεται να επιταχύνουν τη μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο και να βοηθήσουν τη ζήτηση LNG.

Η περαιτέρω επέκταση της υποδομής επαναεριοποίησης και των τερματικών σταθμών εισαγωγής θα υποστηρίξει τη συνεχή αύξηση των κινεζικών εισαγωγών ΥΦΑ.

Η Κίνα, όπως και οι ΗΠΑ, διαθέτει μεγάλα κοιτάσματα σχιστολιθικού αερίου, αλλά οι γεωλογικές δομές στη χώρα είναι πολύ πιο περίπλοκες. Επιπλέον, δεν διαθέτει τις υποδομές για να υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη των εγχώριων προμηθειών φυσικού αερίου, δημιουργώντας ζήτηση για εισαγόμενο ΥΦΑ.

Οι κύριες εμπορικές διαδρομές μεταφοράς LNG

Αν και ο αριθμός των ναυτιλιακών διαδρομών ΥΦΑ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του αριθμού των προμηθευτών και των καταναλωτών ΥΦΑ, η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες παραμένει σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένη σε ορισμένες βασικές εμπορικές διαδρομές.

Το 2023, οι κύριες εμπορικές διαδρομές για τη ναυτιλία ΥΦΑ περιλαμβάνουν το Κατάρ προς την Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία), το Κατάρ προς την Ασία (Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα), την Αυστραλία προς την Ασία (Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα), τη Μαλαισία προς την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, τις ΗΠΑ προς την Ασία (Νότια Κορέα και Ιαπωνία), τη Ρωσία προς την Ασία (Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν και Κίνα), τη Ρωσία προς την Ευρώπη (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία) και τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ασία.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των γεωγραφικών μετατοπίσεων στην παραγωγή και την κατανάλωση ΥΦΑ είναι ότι η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες (εκφρασμένη σε τονο-μίλια) αυξήθηκε με πολύ ταχύτερο ρυθμό από την υποκείμενη αύξηση του εμπορίου ΥΦΑ. Τα ton-miles προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του όγκου του φορτίου επί την απόσταση μεταξύ των λιμένων φόρτωσης και εκφόρτωσης σε κάθε ταξίδι.

Κατά την περίοδο 2013-2023, η ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, εκφρασμένη σε όρους τονο-μιλίων, είχε μέσο σύνθετο ρυθμό αύξησης (CAGR) 7,7%, σε σύγκριση με αύξηση 5,7% στον όγκο του μεταφερόμενου φορτίου.

719 πλοία ο παγκόσμιος στόλος

Στις 31 Μαρτίου 2024, ο παγκόσμιος στόλος ανερχόταν σε 719 πλοία, με συνδυασμένη χωρητικότητα 107,6 εκατ. cbm. Λόγω της υψηλής ποιότητας κατασκευής και, στις περισσότερες περιπτώσεις, της υψηλής ποιότητας συντήρησης, τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα πετρελαιοφόρα.

Ωστόσο, τα παλαιότερα πλοία ενδέχεται να δυσκολεύονται να βρουν απασχόληση. Οι κανονισμοί EEXI και CII αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τα παλαιότερα ατμοστροβιλοκίνητα πλοία LNG, τα οποία θα πρέπει να μειώσουν την ταχύτητα. Τα πλοία που κατασκευάστηκαν πριν από το 1990 θα αντικατασταθούν πιθανότατα στο εγγύς μέλλον.

Ακριβότερα νεότευκτα και μεταχειρισμένα

Η αύξηση του κόστους των νεότευκτων πλοίων το 2021 οφείλεται στη χαμηλότερη διαθεσιμότητα κλινών ναυπήγησης πλοίων και της συμπερίληψης εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσης. Οι τιμές των νεότευκτων κατασκευών συνέχισαν να αυξάνονται το 2022 και το 2023, λόγω περιορισμένης ναυπηγικής δυναμικότητας και της υψηλής ζήτησης πλοίων (περίπου 220 εκατ. δολάρια). Οι συναλλαγές πώλησης και αγοράς πλοίων ΥΦΑ είναι περιορισμένες.

Οι τιμές μεταχειρισμένων πλοίων αυξήθηκαν το 2022 και στο μεγαλύτερο μέρος του 2023 λόγω της υψηλής ζήτησης και της πώλησης για πιθανή μετατροπή σε FSRU (ιδίως για πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας).

Ωστόσο, οι τιμές μειώθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2023 και μετά, λόγω της άμβλυνσης του επιπέδου των ναύλων

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.