Περιφέρεια: Οδηγίες για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στους ανοιξιάτικους ψεκασμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ανακοινώνεται ότι προκειμένου να προληφθούν απώλειες πληθυσμού μελισσών λόγω ελλιπούς εφαρμογής των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ή μη ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και ιδιαίτερα την περίοδο της ανθοφορίας, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. 

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ (8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (Β/1883),οι γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθίστανται υποχρεωτικέςαπό τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και συγκεκριμένα:

Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.
Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.
Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών (όπως οι μέλισσες), με κατάλληλα μέτρα φυτοπροστασίας (ώρες και τρόποι ψεκασμού).
Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα (πχ. μέλισσες) και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.
Να τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (συνθήκες ψεκασμού, συντήρηση ψεκαστικών μηχανημάτων, ελάχιστες αποστάσεις ψεκασμού, ανάρτηση σχετικής πινακίδας 48 ώρες προ του ψεκασμού κα).

Να διαβάζονται και να εφαρμόζονται πιστά οιοδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υπεύθυνοι επιστήμονες-συνατογογράφοιτωνκαταστημάτων πώλησης οφείλουν:

Να λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω αρχές και να εκδίδουν τις αντίστοιχες συνταγές

Και να ενημερώνουν τους συναλλασσόμενους επαγγελματίες χρήστες για τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και των μελισσών κατά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.