Βρυξέλλες: Συγκροτήθηκε το «Ταμείο Στήριξης της Ουκρανίας» με κεφάλαια ύψους 5 δισ. ευρώ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (EE) αποφάσισε χθες να αυξήσει το ανώτατο χρηματοδοτικό όριο της “Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης για την Ειρήνη” κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές και να δεσμεύσει το ποσό αυτό για την Ουκρανία, δημιουργώντας ένα ειδικό Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία (Ukraine Assistance Fund – UAF) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης για την Ειρήνη.

“Η ΕΕ ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της. Το Ταμείο Βοήθειας για την Ουκρανία (UAF) μετατρέπει τα λόγια μας σε πράξη.

Με το ταμείο αυτό, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας με ό,τι χρειαστεί και για όσο χρειαστεί”, δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ (Josep Borrell,) Ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας

Το νεοσύστατο UAF θα επιτρέψει στην ΕΕ να υποστηρίξει περαιτέρω τις εξελισσόμενες ανάγκες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μέσω της παροχής τόσο θανατηφόρου όσο και μη θανατηφόρου στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρυξελλών.

Το UAF θα επιδιώξει να μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη αξία της ΕΕ όσον αφορά την παροχή περισσότερης και καλύτερης επιχειρησιακής υποστήριξης στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας τις διμερείς προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ και εστιάζοντας σε αυξημένες κοινές προμήθειες από την ευρωπαϊκή και τη νορβηγική αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να βελτιώσει τους κανόνες διακυβέρνησης της διευκόλυνσης ώστε να τους καταστήσει πιο βιώσιμους και να τους προσαρμόσει στις νέες διεθνείς συνθήκες.

Οι βελτιωμένοι κανόνες διακυβέρνησης θα βασίζονται στις καλά λειτουργούσες εθνικές δομές προμηθειών, καθώς και στις υφιστάμενες συμβάσεις-πλαίσια, αξιοποιώντας τόσο την προσέγγιση του επικεφαλής κράτους όσο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ), και περιλαμβάνοντας την από κοινού προμήθεια του απαιτούμενου αμυντικού εξοπλισμού από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τη Νορβηγία – συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την ευελιξία στις αλυσίδες εφοδιασμού που μπορεί να περιλαμβάνουν φορείς εγκατεστημένους ή με εγκαταστάσεις παραγωγής εκτός της ΕΕ ή της Νορβηγίας.

Η επιστροφή των δωρεών των κρατών μελών (δηλ. από αποθέματα, μονομερείς και κοινές αγορές εξοπλισμού διαθέσιμου στην αγορά και μονομερείς προμήθειες) θα περιοριστεί μετά από μια μεταβατική περίοδο.

Μετά τη χθεσινή απόφαση, το χρηματοδοτικό ανώτατο όριο του ΕΤΠ θα ανέλθει σε πάνω από 17 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.