ΤΑΑ: Στις πρώτες θέσεις υλοποίησης έργων και μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάμεσα στις τέσσερις χώρες οι οποίες έχουν λάβει ήδη την τρίτη δόση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας καταγράφεται η Ελλάδα στην ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του προγράμματος σε όλη την ΕΕ.

Η έκθεση σημειώνει ότι η Ελλάδα κατέθεσε έγκαιρα τη -διπλή- ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος, το οποίο και εγκρίθηκε τον περασμένο Αύγουστο από την Επιτροπή, ενώ έχει καλύψει τα ορόσημα και τους στόχους για τα τρία πρώτα χρόνια της διάρκειάς του.

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των οροσήμων και των στόχων που έχουν θέσει τα κράτη-μέλη και κατά πόσο αυτά είχαν εκπληρωθεί πριν από την επίσημη έγκριση των Σχεδίων, χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Δανία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Ισπανία κατέγραφαν ποσοστά πάνω από το 30%. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες (μαζί με την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία) όπου το ποσοστό ήταν χαμηλότερο από 10%. Τονίζεται πάντως ότι τα ποσοστά αυτά δεν είναι ενδεικτικά καθώς η Ελλάδα ευεργετείται μέσω ενός προγράμματος αναλογικά πολύ υψηλότερου από αυτά πλουσιότερων χωρών.

Μεθοδολογικά η έκθεση τόνισε ότι η Ελλάδα είχε μια στρατηγική για εκ των προτέρων επιλογή ώριμων έργων της πολιτικής συνοχής της περιόδους 2014-2020 τα οποία ενσωματώθηκαν στο εθνικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επισημαίνει όμως, παράλληλα ότι στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ελληνικού προγράμματος οι ελληνικές αρχές μετέφεραν τη χρηματοδότηση για συγκεκριμένα έργα (τα οποία άπτονται της διαχείρισης υδάτων), τα οποία είχαν κίνδυνο να μην υλοποιηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, ώστε να υλοποιηθούν στην πολιτική Συνοχής της περιόδου 2021-2027.

Στη γενική εικόνα, η έκθεση σημειώνει ότι η υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Ουγγαρία, καθώς αυτές θα έχουν και το μεγαλύτερο θετικό αποτέλεσμα στον ρυθμό ανάπτυξης. Ειδικότερα, για την Ελλάδα τονίζει ότι θα έχει αύξηση έως 3,2% στο ΑΕΠ της μέχρι και το 2026. Σωρευτικά μαζί με τις μεταρρυθμίσεις, από την πλήρη υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων του εθνικού προγράμματος το θετικό αποτύπωμα στο ΑΕΠ θα φτάσει το 16,78%. Τούτο διότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσουν να αυξάνουν το ΑΕΠ σε βάθος χρόνου.

Μάλιστα, η έκθεση κάνει ειδική μνεία στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης του δημοσίου για το οποίο το ελληνικό πρόγραμμα διαθέτει 2,8 δισ. ευρώ με στόχο να ψηφιοποιήσει όλα τα αρχεία του κράτους αλλά και για την αυτοματοποίηση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, που θα μειώσει το διοικητικό βάρος για επιχειρήσεις και πολίτες.

Επίσης, τονίζεται η προσπάθεια της Ελλάδα να επιταχύνει την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο 50% της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι και το 2030, με παράλληλη ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής “πράσινου” υδρογόνου και αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από αιολική και ηλιακή ενέργεια. Στην κατεύθυνση αυτή διατίθενται συνολικά 14 δισ. ευρώ από το αρχικό πρόγραμμα και το RepowerEU, το οποίο επισυνάφθηκε και εκκρίθηκε στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ελληνικού προγράμματος.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.