«Ανοίγουν» θέσεις εργασίας υπηρεσιακών γραμματέων σε 14 υπουργεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

«Υπηρεσιακούς Γραμματείς» αναζητούν συνολικά δεκατέσσερα υπουργεία της κυβέρνησης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη από σήμερα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για απασχόληση σε μία από τις θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

Settin
Fullscreen
(f)

Συγκεκριμένα, τα 14 υπουργεία που προσλαμβάνουν είναι τα εξής:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Εσωτερικών
Υγείας
Υποδομών και Μεταφορών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ανάπτυξης
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Δικαιοσύνης
Πολιτισμού
Μετανάστευσης και Ασύλου
Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Τουρισμού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η κατανομή των θέσεων

Για κάθε θέση υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται και ο φορέας/υπουργείο, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα -κωδικός τίτλου σπουδών, οι κωδικοί απαιτούμενων προσόντων- καθώς και ο αριθμός των θέσεων.

Μάλιστα, στην «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.