Πτώση 2,7% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Νοέμβριο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μειώθηκε κατά 2,7% τον Νοέμβριο σε ετησιοποιημένη βάση ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία έναντι αύξησης 18,4% που εμφάνισε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών παρουσίασε επίσης μείωση, της τάξης του 2,0%

Settings
Fullscreen
(f

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 2,3%, έναντι αύξησης 33,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2023

  1. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Νοεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2022.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,7% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, προήλθε:

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

– Μείωση κατά 7,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

– Μείωση κατά 2,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων.

  1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

– Μείωση κατά 2,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

– Μείωση κατά 2,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

  1. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Νοεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2022

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 2,8% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

– Μείωση κατά 2,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων.

– Αύξηση κατά 6,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Νοεμβρίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Νοεμβρίου 2022

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.