Οι περιπτώσεις που επιτρέπονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Φρένο στις αγοραπωλησίες ακινήτων με μετρητά βάζει ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε από τη Βουλή. Ωστόσο, υπάρχει παράθυρο που μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι έχουν ήδη προσύμφωνα στα χέρια τους.

Συγκεκριμένα με ειδική προσθήκη στη σχετική διάταξη προβλέπεται εξαίρεση για όσους είχαν υπογράψει προσύμφωνα και οι οποίοι επί της ουσίας εξαιρούνται από τις νέες διατάξεις. Μετά από τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση, η νέα διάταξη ορίζει τα εξής:

“Κατά τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, των προσυμφώνων και των εξοφλητικών πράξεων, η καταβολή του τιμήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής. Συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο, στο οποίο καταγράφεται προκαταβολή ή μερική ή ολική εξόφληση του τιμήματος με μετρητά ή στο οποίο δεν καταγράφεται η εξόφληση του τιμήματος με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι αυτοδικαίως άκυρο, απαγορεύεται να μεταγραφεί στα οικεία βιβλία και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι των συμβαλλομένων, του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου.

Οι υποχρεώσεις και απαγορεύσεις της παρούσας δεν ισχύουν για συμβόλαια που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτέλεση προσυμφώνων, τα οποία είχαν συνταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος”.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το 10% του τιμήματος που καταβλήθηκε με μετρητά. Το πρόστιμο είναι κατ’ ελάχιστο 10.000 και μέχρι 500.000 ευρώ, για κάθε παράβαση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αγοραπωλησίας ακινήτου αξίας 100.000 ευρώ το συμβόλαιο θα ακυρώνεται και οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ, που είναι το 10% του τιμήματος σε μετρητά (και ελάχιστο πρόστιμο).

Η έκπτωση για τις ανακαινίσεις

Έκπτωση φόρου που φθάνει έως και 3.200 ευρώ ετησίως θα μπορούν να τύχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε ανακαινίσεις.

Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος μπορεί να φτάσει έως και τα 16.000 ευρώ τα οποία κατανέμονται ισόποσα σε πέντε έτη. Σε αυτή την περίπτωση, για εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση φόρου 3.200 ευρώ τον χρόνο, για πέντε χρόνια. Αντίστροφη μέτρηση για τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές πριν αποφασίσουν
Πέραν των εργασιών που θα μειώνουν το φόρο συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την αγορά αγαθών, αρκεί να μην υπερβαίνουν το 1/3 του ποσού των δαπανών για τη λήψη υπηρεσιών που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου.

Η διάταξη ορίζει ότι “οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες ευρώ”.

Σημειώνεται πως, προϋπόθεση για την έκπτωση είναι η εξόφληση των δαπανών να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Διευκρινίζεται πως τα κτίρια για τα οποία πραγματοποιούνται οι δαπάνες θα πρέπει να μην έχουν ήδη ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.