Εμφάνιση: Μικροσκόπιο

Η υπέρταση της λευκής μπλούζας

Ως υπέρταση της λευκής μπλούζας (White Coat Hypertension) χαρακτηρίζεται το φαινόμενο ορισμένα άτομα να έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση κατά την εξέταση στο ιατρείο, ενώ εκτός ιατρείου…