Πρόγραμμα άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα της Ζώνης Πηνειού, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, Ανδρέα Φίλια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Την εφαρμογή προγράμματος άρδευσης στα αρδευτικά δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας ανακοίνωσε με απόφασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τις επικρατούσες συνθήκες ωφέλιμου όγκου νερού στη λίμνη του φράγματος Πηνειού, την επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αρδευτικών αναγκών των υφιστάμενων καλλιεργειών στο σύνολο της αρδευτικής περιόδου, καθώς και τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιακών και επιστημονικών φορέων.

«Πρόκειται για μία προσπάθεια που κάνουμε για τον κοινό σκοπό, δηλαδή να διαχειριστούμε τις υπάρχουσες ποσότητες νερού με τον πιο δίκαιο και ορθολογικό τρόπο για όλους τους παραγωγούς» δήλωσε ο κ. Φίλιας, προσθέτοντας ότι «σε συνεργασία με τους αρδευτικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες μας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η αρδευτική περίοδος να υλοποιηθεί ομαλά».

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Συνεχίζεται η απόφαση αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΓΑΑ/194237/651/14-06-2024 για παροχή 17 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο (17 m3/sec) για εικοσιτετράωρη λειτουργία των δικτύων στη κεντρική διώρυγα μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα Πηνειού Ηλείας.

2. Τίθεται σε εφαρμογή, πρόγραμμα άρδευσης αντλιοστασίων και ανοικτών αγωγών άρδευσης (καναλέτα) ως εξής:

Από Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α5 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α11 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας.
Από Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α4 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α9 και Α12 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α3 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α6 και Α10 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως και Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α2 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α7 και Α14 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α1 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α15 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης.
Από Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α8, Α13 και Α16 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α5 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α11 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Αμαλιάδας – Ροβιάτας.
Από Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α4 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α9 και Α12 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α3 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α6 και Α10 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α2 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών, Α7 και Α14 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.
Από Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α1 Τ.Ο.Ε.Β. Σαβαλιών και Α15 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων και ανοικτοί αγωγοί (καναλέτα) Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης.
Από Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. έως Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 08.οο π.μ. τίθενται εκτός λειτουργίας τα αντλιοστάσια Α8, Α13 και Α16 Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων.

3. Ο Γ.Ο.Ε.Β. υποχρεούται στην τήρηση του παραπάνω προγράμματος άρδευσης στα δίκτυα Ζώνης Πηνειού Ηλείας

4. Ο Γ.Ο.Ε.Β. θα πρέπει να συστήσει στα υδρονομικά του όργανα την στενότερη παρακολούθηση της αρδευτικής διώρυγας, τη ρύθμιση των οργάνων και την καλύτερη διανομή ύδατος, έτσι ώστε κανένας υπερχειλιστής να μην λειτουργήσει άνευ λόγου και να μην υπάρχουν απώλειες αρδευτικού νερού.

5. Οι Τ.Ο.Ε.Β Πηνειού Ηλείας υποχρεούνται στην απόλυτη εφαρμογή των κανονισμών άρδευσης. Οι υδρονομείς και οι φύλακες έργων, θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τη σωστή και ορθολογική άρδευση, εκ μέρους των παραγωγών και να παρεμβαίνουν άμεσα.

6. Οι αρδευτές των δικτύων Πηνειού Ηλείας οφείλουν να συμμορφωθούν με τους αρδευτικούς κανονισμούς των Οργανισμών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για ορθολογική χρήση νερού σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τη πρόληψη ζημιών από υπερχείλιση ή διήθηση σε παρακείμενα κτήματα και δρόμους, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υδρονομικών οργάνων του Οργανισμού.

Η εν λόγω απόφαση θα επικαιροποιείται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τα αποθέματα νερού, καθώς και την τήρηση των ανωτέρω από τους εμπλεκόμενους.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.