Πάτρα: Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αριθ. 98/26-1-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την  26η Ιουνίου  2024, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16.30  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ για το ΚΔΑΠ- ΜΕΑ ΑΝΘΙΖΩ, επί της οδού Μιλτιάδου αρ. 13 (σχετική η αριθ. 500/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
  2. Έγκριση: α) της από 23-05-2024 Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης προμηθειών, και ως εκ τούτου β1) μετάθεση των ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 5ο μήνα, β2) μετάθεση των παραδοτέων της σύμβασης που λήγουν τον 6ο μήνα  και β3) χρονική  παράταση της  με Α.Π. 2697/11-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014121781 2024-01-11) της δημόσιας σύμβασης πέραν του συμβατικού χρόνου (10-07-2024) της για τρεις μήνες, για το υποέργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» Α/Α 8 της Πράξης 5163963 με τίτλο: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» της αριθ.1/2023 Μελέτης με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»,  με συνολικό ποσό ανάθεσης 432.140,00€, (συμπ/νου ΦΠΑ 24%), με την ανάδοχο εταιρεία «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
  3. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 47ου Δημοτικού Σχολείου-14ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
  4. Καθορισμός   των  κωδικών  του  προϋπολογισμού  έτους  2024  που  είναι  δεκτικοί  στην  έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
  5. Αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).
  6. Έγκριση oικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (Α.Ο. ΠΥΡΣΟΣ) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).
Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.