Ερώτηση του Αν. Χαροκόπου για τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων, Κωνσταντίνο Πελετίδη από τον δημοτικό σύμβουλο Αντώνη Χαροκόπο:

Θέμα: «Επερώτηση σχετικά τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
των Φύλων του Δήμου Πατρέων και την πραγματοποίηση δράσεων για
την  αντιμετώπιση της έμφυλης βίας»

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία και ανησυχητική αύξηση της έμφυλης βίας κατά των
γυναικών πανελλαδικά αλλά και σε τοπικό επίπεδο η οποία έχει αποτυπωθεί και από
έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), η Δημοτική Παράταξη
«Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι» καταθέτει τα κάτωθι ερωτήματα σχετικά με ενέργειες
της Δημοτικής Αρχής για την αντιμετώπιση των διαστάσεων του εν λόγω
φαινομένου.
1.    Με το άρθρο 6 του Νόμου 4604/2019, το οποίο προστέθηκε στο άρθρο
70Α του Ν. 3852/2010 (Α΄87), σε κάθε Δήμο συστήνεται η «Δημοτική
Επιτροπή Ισότητας» (ΔΕΠΙΣ), η οποία είναι συμβουλευτικό όργανο προς το
Δημοτικό Συμβούλιο. Ερωτάται η Δημοτική Αρχή, σε ποιες ενέργειες έχει
προβεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Πατρέων για
την προώθηση θεμάτων αντιμετώπισης της κακοποίησης, πρόληψης της βίας
και ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στο κοινωνικό γίγνεσθαι έως και
σήμερα;
2.    Ποιες υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης προσφέρει ο Δήμος σε γυναίκες που
έχουν υποστεί κακοποίηση εκτός από τη λειτουργία της Δομής Φιλοξενίας
Κακοποιημένων Γυναικών;
3.    Σε ποιες δράσεις ενημέρωσης έχει προβεί ο Δήμος Πατρέων για την
αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας και σε συνεργασία με ποιους
φορείς;

Χαροκόπος Αντώνιος
Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης
«Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι»

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.