Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Συστήνεται «εξάνλτηση» του «συμβουλευτικού» ρόλου της Επιθεώρησης Εργασίας από 1η Ιουλίου σε λιανεμπόριο – βιομηχανία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιο προς τις τοπικές διευθύνσεις της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας εξέδωσε ο διοικητής, Γιώργο Τσιλιβάκης, ενόψει της πλήρους εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανία

Σύμφωνα την εγκύκλιο της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας στους κλάδους της βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου από την 1η Ιουλίου πρόκειται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο σύστημα 167.724 επιχειρήσεις και 576.000 Εργαζόμενοι οε όλη την Επικράτεια.

Δεδομένου του μεγάλου όγκου των επιχειρήσεων και εργαζομένων, καλούνται οι επιθεωρητές εργασίας κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου, που συμπίπτει με τη θερινή τουριστική περίοδο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους να εξαντλήσουν τον συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο της Επιθεώρησης Εργασίας τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργαζόμενες, προκειμένου η προσαρμογή να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας ως θεματοφύλακας της εργατικής νομοθεσίας ενεργεί θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων, καθώς και των εργοδοτών που λειτουργούν σύννομα, προβλέπει η ίδια εγκύκλιος.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.