Εργασιακό: Έρχονται δύο διαδοχικά κύματα αλλαγών – Αφορούν κατώτατο μισθό και αμοιβές γυναικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δύο διαδοχικά κύματα αλλαγών στο Εργασιακό (κατώτατος μισθός, αμοιβές γυναικών) είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να περάσει πριν τη λήξη της θητείας, το 2027.

Η υποχρέωση της απορρέει από δύο κοινοτικές οδηγίες -για το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και ιδίως για τον κατώτατο μισθό και τις αμοιβές των γυναικών- τις οποίες οφείλει να ενσωματώσει η κυβέρνηση στην εθνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η πρώτη οδηγία, αφορά την κοινοτική οδηγία 2041/2022, η οποία αφορά «για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και πρέπει να ψηφισθεί έως το Νοέμβριο του 2024.

Η δεύτερη εργασιακή κοινοτική οδηγία (2023/970) αφορά στην «ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, μέσω της μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής». Η εν λόγω οδηγία πρέπει να ψηφισθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο έως τον Ιούνιο του 2026.

Με δυο λόγια, η κυβέρνηση πρέπει να περάσει πάνω – κάτω άλλες δύο εργασιακές μεταρρυθμίσεις.

Η οδηγία για τον κατώτατο μισθό

«Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν αυτόματο μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ημιαυτόματων μηχανισμών στους οποίους διασφαλίζεται τουλάχιστον η ελάχιστη υποχρεωτική αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού, θα πρέπει επίσης να διενεργούν διαδικασίες επικαιροποίησης των νόμιμων κατώτατων μισθών, τουλάχιστον ανά τετραετία.

Αυτές οι τακτικές επικαιροποιήσεις θα πρέπει να συνίστανται σε αξιολόγηση του κατώτατου μισθού που θα λαμβάνει υπόψη τα κατευθυντήρια κριτήρια και θα ακολουθείται, εφόσον απαιτείται, από τροποποίηση του ποσού. Η συχνότητα των προσαρμογών στο πλαίσιο της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αφενός, και οι επικαιροποιήσεις των νόμιμων κατώτατων μισθών, αφετέρου, ενδέχεται να διαφέρουν.

Τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν αυτόματοι ή ημιαυτόματοι μηχανισμοί τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα πρέπει να επικαιροποιούν τον νόμιμο κατώτατο μισθό τους τουλάχιστον ανά διετία».

Υπενθυμίζεται πως με βάση το υφιστάμενο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο του 2013, το οποίο έχει εφαρμοστεί από το 2019, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού προβλέπεται κάθε χρόνο. Ωστόσο, η κοινοτική οδηγία την οποία υποχρεούται να ενσωματώσει η Ελλάδα έως τα μέσα Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, προβλέπει ένα διάστημα επικαιροποίησης του κατώτατου μισθού από 2 έως 4 χρόνια.

Σχολιάζοντας την παραπάνω διάταξη της οδηγίας, αρμόδια στελέχη ανέφεραν πως «θα υπάρξει σχετική ευελιξία στο κάθε πότε θα επικαιροποιείται ο κατώτατος μισθός».

Η οδηγία για τις αμοιβές των γυναικών

Σύμφωνα με ένα από τα συμπεράσματα της οδηγίας για τις αμοιβές των γυναικών, οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% λιγότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έχει σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμο την τελευταία δεκαετία.

Η ίδια οδηγία επισημαίνει πως τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.