ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ «βγάζουν στη σέντρα» όσους μεγαλοοφειλέτες δεν ρυθμίσουν τα χρέη έως τέλος Ιουλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Να μην πάνε διακοπές αν πρώτα δεν πληρώσουν ή βάλουν σε ρύθμιση ταχρεη τους, καλούν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας τους χιλιάδες μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου.

Με κοινή απόφαση των υφυπουργών Χάρη Θεοχάρη και Πάνο Τσακλόγλου, τους δίδεται παράταση ενός μήνα (μέχρι 31 Ιουλίου 2024 αντί 30 Ιουνίου που ίσχυε), προκειμένου να αποφύγουν την δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, εφόσον ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις τους.

Μετά τη διορία αυτή, στα «μανταλάκια» θα βγουν τα ονόματα όσων έχουν:

1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.

2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Οι οφειλέτες αυτοί υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τους 30.000. Πρόκειται για το 1% των οφειλετών που βαρύνονται με περίπου το 90% από τα σχεδόν 140 δισ. των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτούς όμως, ούτε το 5% δεν έχει μπει σε ρύθμιση.

Διαπόμπευση
Οι «λίστες της ντροπής» θα αναγράφουν: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών ή φορέων.

Για τις εταιρίες (νομικά πρόσωπα) θα δημοσιοποιηθούν: ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών ή φορέων και ειδικές παρατηρήσεις.

Πάντως ακόμα και μετά τη δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξαιρέσεις
Ο νόμος προβλέπει ότι από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι εξής οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:

–οφειλές που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής

–οφειλές που τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

–οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης

–οφειλές αποβιωσάντων ή ανηλίκων και

–οφειλές νομικών προσώπων του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

πηγη

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.