Ολοκληρώθηκε η 3η φάση του έργου «Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απολογιστική Ημερίδα του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με σημαντική συμμετοχή τοπικών κοινωνικών φορέων, επιστημόνων, και επιχειρηματιών της Περιφέρειας.

Στην ημερίδα αναδείχθηκε μια σειρά από θετικά ευρήματα για την ανεργία και την απασχόληση στην Περιφέρεια  όπως το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό ανεργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παρουσιάζει μια σταθερή πτωτική πορεία (από το 25,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019 , στο 10,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2023 κατατάσσοντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στην 6η καλύτερη θέση, ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό 10,7% της ΠΔΕ είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο  της χώρας που ανέρχεται σε 11,2%.

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν 15 focus group  σε στοχευμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη συμμετοχή επαγγελματιών και εργαζομένων,  ενώ ταυτόχρονα έχουν διενεργηθεί πρωτογενείς έρευνες σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας. Το σύνολο των μελετών και των δεδομένων που αφορούν την αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» (https://www.pde-mae.gr/), όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με διαδραστικό τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της τοπικής αγοράς εργασίας από ΕΣΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ και ΔΥΠΑ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης που είχε την πρωτοβουλία να γίνει αυτό το έργο δήλωσε:

« Μας ενδιαφέρει η συνεχής κατάρτιση των ανέργων έτσι ώστε να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, προσανατολίσαμε τις προσπάθειες μας στη διάγνωση των αναγκών και στη χαρτογράφηση των ικανοτήτων που αναζητούν οι επιχειρήσεις από τους εργαζομένους ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και αποτελεσματικές. Όσον αφορά το τομέα της ανάπτυξης του Real Estate στην ΠΔΕ, θα κάνουμε τα μέγιστα δυνατά τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την προσέλκυση και την προβολή των αξιόλογων επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζει η περιοχή»

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναλύθηκαν οι προοπτικές εξέλιξης για το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Οικονομία Διαμοιρασμού στην Δυτική Ελλάδα» και  επισημάνθηκε η δυναμική και η προοπτική που παρουσιάζει ο κλάδος του Real Εstate στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ωστόσο όπως τονίστηκε η πορεία του εν λόγω κλάδου εξαρτάται άμεσα από την ευρύτερη οικονομική εξέλιξη της Περιφέρειας και την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών της όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Περιουσίας Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος ο οποίος παρουσίασε τις προοπτικές του κλάδου για τους νέους και την εξέλιξή του με οικονομικά μεγέθη.

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Άντυ Μαγνησαλή.  Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι αρμόδια για την υλοποίηση του έργου «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»  το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».

Περισσότερες Πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.pde-mae.gr, όπου συνίσταται να συμμετέχετε με επισημάνσεις και προτάσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του έργου.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.