Αυτοί θα επιλέξουν το προσωπικό της Δικαστικής Αστυνομίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ορίστηκαν οι κριτές για την επιλογή του προσωπικού του αστυνομικού τομέα που θα στελεχώσουν τη Δικαστική Αστυνομία. Πρόκειται για μία επταμελή επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, όπου θα κληθεί να ελέγξει την προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά την πρόσληψη 600 ατόμων στη Δικαστική Αστυνομία στον τομέα αυτό.

Στην απόφαση του κ. Φλωρίδη αναφέρεται πως «συγκροτούμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού για την πρόσληψη του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας, η οποία απαρτίζεται από τους:

  • Καλή Στεφανίδου του Ορέστη, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια αυτής τη Δομνίκη Λασπά του Οδυσσέα, Πρόεδρο Εφετών Αθηνών.
  • Βασίλειο Μαντά του Σωτηρίου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο του Νικολάου, , Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
  • Χαρίλαο Κλουκίνα του Θεοδώρου, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Στέλλα Μαργέλλου του Μιλτιάδη, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
  • Κωνσταντίνο Τζήμα του Μίνωα, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Άννα Κοντονή του Βασιλείου, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.
  • Ιωάννη Λιανουδάκη του Εμμανουήλ , Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Νικόλαο Μανώλη του Ανδρέα, Ταξίαρχο της ΕΛ.ΑΣ.
  • Δημήτριο Γκίκα του Αθανασίου, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δημήτριο Βερβεσό του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο της Ολομέλειας Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
  • Μιχαήλ Μαυρογένη του Γεωργίου, δικαστικό υπάλληλο του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου και μέλος του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Δημήτριο Λιάτσο του Γεωργίου, δικαστικό υπάλληλο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Δ.Υ.Ε.

Στην Επιτροπή συμμετέχει ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου και η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή. Χρέη γραμματέων θα εκτελούν ο Νικόλαος Μπέγκας του Τηλέμαχου, Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας και Επιθεώρησης Δικαστηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η Αλεξάνδρα Διαλέτη του Δημητρίου,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Η κατανομή των θέσεων

Η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπεται να διενεργηθεί μέσω ΑΣΕΠ και θα αφορά την πρόσληψη 600 ατόμων στη Δικαστική Αστυνομία, τα οποία θα κατανεμηθούν στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας και θα αποτελούν το ένστολο και ένοπλο προσωπικό, που θα εκτελεί αστυνομικά καθήκοντα.

Ειδικότερα, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου στην Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας αστυνομικού τομέα συστήνονται εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους, ως εξής: α) τριάντα (30) θέσεις για τον κλάδο ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, β) εβδομήντα (70) θέσεις για τον κλάδο ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και γ) πεντακόσιες (500) θέσεις για τον κλάδο ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας.

Τα προσόντα για τον αστυνομικό τομέα

‘Όπως έχει αναφερθεί, για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμούορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β` κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών [άρθρο 1 ν.δ. 580/1970, (Α’ 139)] ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

dikastiko.gr

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.