Συνέχιση λειτουργίας των Δομών Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών στη Δυτική Ελλάδα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή πράξεων ένταξης ύψους 1,75 εκατ ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021-2027έδωσε στη δημοσιότητα τρεις προσκλήσεις με αντικείμενο τη λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας και συγκεκριμένα:

Με συνολική δημόσια δαπάνη 1.200.000 ευρώ, ενισχύεται η «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας» στους Δήμους Πάτρας και Αγρινίου. Αφορά στη συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής – Ξενώνα Φιλοξενίας του οποίου στόχος είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δήμοι Πατρέων και Αγρινίου.

Με συνολική δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ χρηματοδοτείται η «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο». Αφορά στη συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχουσών Δομών – Κέντρων Συμβουλευτικής, με στόχο την παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Δυνητικός δικαιούχος είναι το ΚΕΘΙ.

Αντίστοιχη πρόσκληση ύψους 250.000 ευρώ αφορά τη «Συνέχιση Λειτουργίας Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση βίας – Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σετοπικό επίπεδο» με δυνητικό δικαιούχο τον Δήμο Πύργου και συνεργαζόμενους φορείς. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα καλύπτουν την ανάγκη παροχής υπηρεσιώνάμεσης αρωγής προς τις γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, υλοποιώντας παράλληλα δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Μεταξύ άλλων παρέχονται δράσεις ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης, δωρεάν νομικής βοήθειας, εργασιακής συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση, δικτύωσης με τοπικούς φορείς και οργανισμούς και μεταξύ των δομών του δικτύου.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.