Μητρόπολη Πατρών: Με λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Όσιου Ιωακείμ στη Μονή Νοτενών Αχαΐας(ΦΩΤΟ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με θρησκευτική λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου Ιωκείμ στη Μονή Νοτενών Αχαΐας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Πατρών:

«Μέ λαμπρότητα  ἑορτάσθη στήν Πάτρα ἡ Ἑορτή τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἰωακείμ τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Νοτενῶν Ἀχαΐας.

Ὁ Ὅσιος Ἰωακείμ ἔζησε τόν 17ον αἰῶνα καί κατήγετο ἀπό τό χωριό Σκιαδᾶ Ἀχαΐας. Τό βαπτιστικό του ὄνομα ἦτο Ἰωάννης.

Ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια καί ἀσκήτευσε κατ’ ἀρχάς, ἴσως, στήν Μονή Δίβρης, ἀλλά κυρίως στήν Μονή τῶν Νοτενῶν, ὅπου ἔλαμψε ὡς φάρος πνευματικός, τιμώμενος ἰδιαιτέρως ὑπό πάντων, ἰδιαιτέρως ἀπό τόν Ἀρχιερέα τῶν Πατρῶν Παρθένιο, ὁ ὁποῖος ἐξομολογεῖτο στόν Ὅσιον Ἰωακείμ καί τόν ἐκήδευσε, ὅτε πρός Κύριον μετέστη.

Μάλιστα μετά τριετίαν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ Ὁσίου, ὁ ὡς εἲρηται Ἀρχιερεύς, ἔκαμε τήν ἀνακομιδή τῶν Λειψάνων του, κατόπιν θαυματουργικῆς ἐπεμβάσεως τοῦ ἰδίου τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, ὁ ὁποῖος μέ ἐνύπνιον στόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, εἰδοποίησε δι’ αὐτοῦ, τοῦ Πατριάρχου δηλαδή, τῶν Πατρῶν Παρθένιον νά πραγματοποιήση τήν Ἀνακομιδή. Καί τοῦτο, διά νά φανῇ καί νά καταδειχθῇ ὁ σύνδεσμος ὁ πνευματικός μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἀρχιερέως τῶν Πατρῶν. Ἀλήθεια, ὁποῖον ἐκκλησιαστικόν φρόνημα εἶχεν ὁ Ἅγιος!

Τό Λείψανό του εὑρέθη ἄφθαρτο, ἀλλά κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, μετά τά Ὀρλωφικά (1770) διελύθη. Σήμερα τμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου ἔχομε στό Μοναστήρι του, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῶν Νοτενῶν.

• Ὁ Σεβασμιώτατος Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος προκειμένου νά τιμήσῃ ἐξαιρέτως τόν Ἅγιον Ἰωακείμ, ἐθεμελίωσε Ἱερόν Ναόν ἐν Πάτραις καί ἤδη ἐπερατώθη ἡ ἀνέγερσις του, πρός τιμήν τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ καί μάλιστα ἱδρύθη, νέα ἐνορία τῆς ὁποίας κέντρον εἶναι ὁ ὡς ἄνω Ἱερός Ναός.

• Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου 2/7/2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐτέλεσε τά Θυρανοίξια τοῦ ὡς ἄνω ὡραιοτάτου Ναοῦ καί προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ καί ὡμίλησε δεόντως, ἐπαινέσας τόν Αἱδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰωάννη Νικόπουλο καί τούς συνεργάτας του, ἀλλά καί ὅλους τούς Ἐνορίτας, οἱ ὁποῖοι ἐργάστηκαν καί συνεργάστηκαν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

•  Ἀνήμερα ἀνῆλθε στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Σκιαδᾶ καί ἐκεῖθεν στό Σπήλαιον – Ἀσκητήριον τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, ὅπου ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, παρουσίᾳ τοῦ Δημάρχου Ἐρυμάνθου κ. Θεοδώρου Μπαρῆ, τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος Σκιαδᾶ καί Ἐκπροσώπων ἄλλων Ἀρχῶν, ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί προέστη τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας. Στό Μοναστήρι διακονεῖ μέ ἱερό ζῆλο καί αὐταπάρνηση, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξανδρος Παναγόπουλος, τόν ὁποῖον ἰδιατέρως εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε ὁ Σεβασμιώτατος γιά τήν πνευματική καί γενικώτερη ἐργασία του.

• Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς ἐτέλεσε τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στό Ἀσκητήριο τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ στην Μόνη Νοτενῶν καί ἀνήμερα ἐτέλεσε τήν πρώτη Θεία Λειτουργία στόν νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ, ἐν Πάτραις, καί ὡμίλησε ἐπικαίρως ἐν πληθούσῃ  Ἐκκλησίᾳ, εἰς ἀμφοτέρας τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας.»

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.