Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει σε δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η  Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αναγνώριση οφειλών σε χρήμα προς τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων, για τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα, που δεν τους είχαν χορηγηθεί κατά το β’ εξάμηνο έτους 2019 και όλο το έτος 2020  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2023 – 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας της κ. Κυριακής Γαλαντία, βάσει της υπ’ αριθ. 6/2006 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού στην περιοχή «Εγλυκάδα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 46/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμος έμπροσθεν του Ο.Τ. 2429), ιδιοκτησίας του κ.Χρήστου Ζωγράφου, βάσει της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής των περιοχών «Κ. Συχαινά – Ανθούπολη» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 51/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (τμήμα του Κ.Χ Γ1405α και δρόμου), ιδιοκτησίας των κ.κ.Νικόλαου και Αθανάσιου Μαρτσούκα, βάσει της υπ’ αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής των περιοχών «Κ. Συχαινά – Ανθούπολη» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 52/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και επικείμενων της ιδιοκτησίας της κας Βασ. Θεοδωροπούλου, που βρίσκεται επί της οδού Κρέοντος στο Ο.Τ. 1173δ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέϊκα (σχετική η αριθ. 54/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας των α) κ. Χρυσούλας Ταγκαλάκη και β) κ. Παναγιώτη Ταγκαλάκη που βρίσκεται επί της οδού Μαρασλή στο Ο.Τ. 1901 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Κουκούλι (σχετική η αριθ. 55/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Α΄ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΜΠΑΝΙΑ, ΧΩΡΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).
 9. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 2ης Σ.Σ.Ε του έργου «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή Κανδριάνικα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 10. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής και α.α).
 11. Παράταση της αριθ. 44860-31/05/22 σύμβασης που αφορά στην «Προμήθεια Πινακίδων και Υλικών Σήμανσης του Δήμου Πατρέων» για τις ΟΜΑΔΕΣ Α και Γ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Διαγραφή οφειλής (ΒΛΑΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Διαγραφή οφειλής (ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΛΔΑΒΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.