Παράταση των αιτήσεων για τα σχέδια βελτίωσης μέχρι τις 7 Ιουλίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έως τις 7 Ιουλίου παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1, δράση 4.1.5) σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης.

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr και όπως ενημέρωσε το ΥΠΑΑΤ «μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής (οριστικοποίησης) δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης με συνέπεια αυτή να μην αξιολογείται».

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 180.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ποσό αυτό κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας. Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων πληρωμής, θα κατανεμηθεί επιπλέον ποσό 50.000.000 ευρώ ως υπερδέσμευση, έτσι ώστε η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης να ανέρθει στα 230.000.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο και δεν έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022, αλλά και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1, για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.