Δήμος Πατρέων: Υπεγράφη η σύμβαση για την «έξυπνη στάθμευση»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Την Τετάρτη 24 Μαΐου, υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον Ανάδοχο: «Ένωση Εταιρειών με διακριτικό τίτλο DOTSOFT A.E. – COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.», η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις».

Το έργο  έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» με προϋπολογισμό 949.877,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρόνο υλοποίησης 10 μήνες.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη λύσεων έξυπνης πόλης για την ενημέρωση των πολιτών του κέντρου της Πάτρας σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης, την κυκλοφοριακή κίνηση και τις έξυπνες στάσεις μέσω μαζικής μεταφοράς.

Στο πλαίσιο του έργου θα εγκατασταθούν: (α) 28 συσκευές για την μέτρηση της κυκλοφοριακής κίνησης, (β) 836 αισθητήρες εδάφους για τον έλεγχο των θέσεων στάθμευσης, (γ) σύστημα μέτρησης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης σε 5 υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, (δ) 24 νέες πινακίδες έξυπνων στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ πλέον των υφιστάμενων και (ε) 4 μεγάλες πινακίδες ενημέρωσης των πολιτών σε σημεία εισόδου στην πόλη. Επίσης, θα αναπτυχθεί λογισμικό  ολοκλήρωσης και επεξεργασίας των δεδομένων των παραπάνω υποσυστημάτων και διασύνδεσης με τα υπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές (π.χ. σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης). Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματατου έργου είναι η δημιουργίαδιαδικτυακής πύλης και εφαρμογής για κινητές συσκευές για την ενημέρωση των πολιτών.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.