Δημήτρης Βελισσάρης: Γιατί όλα μπορούν να είναι αλλιώς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

του Δημήτρη Βελισσάρη

Αναπληρωτή καθηγητή Iατρικής πανεπιστημίου Πατρών, υποψήφιου βουλευτή Αχαΐας με το ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ

Η επιλογή για στήριξη και συμπόρευση με το ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ στην
τρέχουσα πολιτική συγκυρία κρίνεται επιτακτική λόγω των αυξημένων συνθηκών όξυνσης
και κοινωνικής τριβής τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτά ως αποτέλεσμα
των κρίσεων που συσσωρεύονται μέσα στην παγκόσμια καπιταλιστική <ανάπτυξη>,
θυσιάζοντας λαούς και κοινωνικά στρώματα στον βωμό της ευημερίας των <παγκόσμιων
λίγων>. Για την Ελλάδα ιδιαίτερα, τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν τον αγώνα της
επιβίωσης λόγω της νέο-φτωχοποίησης μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων, την κοινωνική
ανέχεια με εκτόξευση του πληθωρισμού , την ακρίβεια, την ανεργία, την υποαπασχόληση,
την μείωση ποιοτικών και ποσοτικών παροχών στην Υγεία και την Παιδεία. Παράλληλα
αναδεικνύονται νέες κοινωνικές ομάδες και στρώματα, όπως των υποαπασχολούμενων
νέων επιστημόνων, των κάκιστα αμειβόμενων ευκαιριακών επαγγελματιών, των
μακροχρόνια επισφαλώς εργαζόμενων, συστήνοντας έτσι την κοινωνική τάξη του ευάλωτου
πρεκαριάτου.
Το ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ αναλύει όλα τα τρέχοντα ζητήματα και απαντάει με
προτάσεις και συγκεκριμένες κινηματικές δράσεις προς επίλυσή τους.
Το ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ δεσμεύεται να μεθοδεύσει συντονισμένα
αγωνιστικά μέτωπα ιδιαίτερα στα φλέγοντα ζητήματα καίριων κοινωνικών δομών όπως η
Υγεία και η Παιδεία.
Όσον αφορά την παιδεία και τα πανεπιστήμια, τα μη πολιτικοποιημένα κινήματα δεν είναι
απλά ακίνδυνα για το σύστημα, είναι κυρίως επικίνδυνα για τον λαό! Για αυτό το ΜέΡΑ25 –
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ προσδοκά και αγωνίζεται για κινήματα βαθιά πολιτικοποιημένα,
μαζικά, ριζοσπαστικά, μαχητικά. Με μέγιστο στόχο την αυτονομία ως εφαλτήριο για
επίτευξη του ανοίγματος του αγώνα στην κοινωνία και σύνδεσή του με τα υπόλοιπα
αγωνιστικά κινήματα. Προφανώς μονόδρομος του φοιτητικού κινήματος είναι ο αγώνας για
ισότιμη πρόσβαση σε όλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μακριά από ταξικούς φραγμούς
και κοινωνικές απομονώσεις. Συνοπτικά, στόχος είναι η ισοβαρής ανάπτυξη σε όλη την
επικράτεια πανεπιστημιακών σχολών με εφαρμοσμένα αντικείμενα άμεσα και ουσιαστικά
συνδεδεμένα με την πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της
κοινωνίας. Παράλληλα, η σύνδεση αλλά κυρίως η επιλογή συνεργασιών με διεθνή
ιδρύματα και η εφαρμογή χρήσιμων καινοτόμων τεχνολογιών που θα αποδεσμεύσουν την
λειτουργία της κοινωνίας από τις επιβλαβείς χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας. Άμεση
σύνδεση και απορρόφηση των πτυχιούχων σε λειτουργικές θέσεις παραγωγής με κίνητρα
και μισθολογική αποκατάσταση ώστε να σταματήσει το φαινόμενο της φυγής στο
εξωτερικό. Και όλα αυτά δεν δύναται να επιτευχθούν αν δεν επέλθει πλήρης
εκδημοκρατισμός στο Πανεπιστήμιο με κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, την
διαφάνεια στην επιλογή, οργάνωση και λήψη αποφάσεων, καθώς και στον αναλογικό
συμμετοχικό σχεδιασμό από όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές και διδάσκοντες.
Στον Τομέα της Υγείας, προτεραιότητα μιας πραγματικά αριστερής κοινωνικής πολιτικής
πρέπει να αποτελεί η γνώση της άνθρωπο-κεντρικότητας και της ταξικής βάσης της
κοινωνίας. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα, χρηματοοικονομικά υφίσταται εκτεταμένος έλεγχος
και επιρροή από κέντρα του εξωτερικού τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομικό, τεχνολογικό,
εξοπλιστικό αλλά και στην διαμόρφωση πολιτικών που χαρακτηρίζουν την διαμόρφωση
πολιτικών και όρων εξυπηρέτησης της δημόσιας και ιδιωτικής υγείας.

Η εφαρμογή της Ιατρικής παροχής Υγείας στην Ελλάδα είναι ανισόμετρη τόσο με
υποβαθμισμένη περιφέρεια ( νησιά, ακριτικές περιοχές) όσο και μέσα στην αστική χώρα.
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτογενής φροντίδα στα Κέντρα Υγείας είναι πλημμελής λόγω υπο-
στελέχωσης, έλλειψης σε πολλά πρωτογενή χαρακτηριστικά ( μη επαρκής εργαστηριακός
μικροβιολογικός έλεγχος, απεικονιστικός έλεγχος), 24ωρη κάλυψη από τις αναγκαίες
ιατρικές ειδικότητες. Όμοια και στα Δημόσια δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια Νοσοκομεία
οι παροχές υγείας είναι δυσανάλογες προς τις υγειονομικές απαιτήσεις, ενώ η Ιδιωτική
παροχή υγείας είναι ξεκάθαρο ότι απευθύνεται σε λίγους, παρακάμπτοντας την κοινωνική
πραγματικότητα, και λειτουργεί με άξονα μόνο των υπερκέρδος των ξένων και ντόπιων
επιχειρηματικών κύκλων. Απόδειξη ήταν και η μηδενική συνεισφορά του ιδιωτικού
ιατρικού τομέα στην πανδημία COVID19 όπου τα δημόσια νοσοκομεία σήκωσαν όλο το
βάρος της κρίσιμης αυτής υγειονομικής κατάστασης. Εκεί έγινε ξεκάθαρη με τον πιο
τραγικό τρόπο η υποστελέχωση, η έλλειψη πόρων και γενικότερα η απαξίωση του
δημόσιου συστήματος υγείας που τα μνημόνια και οι επιλογές των αντίστοιχων
κυβερνήσεων το έκαναν πεδίο των πιο άγριων περικοπών φέρνοντας τους πολίτες σε
απελπισία και τους υγειονομικούς να καταβάλουν υπεράνθρωπες απεγνωσμένες
προσπάθειες να σώσουν ανθρώπινες ζωές .
Το ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ και οι κινηματικές τους δράσεις θα αγωνισθούν εντός
και εκτός κοινοβουλίου για
1. Επιστημονικά και οικονομικά κίνητρα για τον άμεσο επαναπατρισμό του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού που πρόσφατα κατέφυγε εκτός Ελλάδας με ορθολογικό
τρόπο επαναπατρισμού. Αυτό θα περιλαμβάνει δίκαιες αμοιβές, μόνιμες θέσεις εργασίας
χωρίς επικουρικά μπαλώματα, εργασιακή ασφάλεια σε πλήρη στελεχωμένο περιβάλλον.
2. Ισοβαρή και ισόμετρη ανάπτυξη τουλάχιστον των βασικών ειδικοτήτων με
ταυτόχρονη στελέχωση από νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Περιφερικών
Ιατρείων και των Κέντρων Υγείας καθολικά σε όλη την επικράτεια. Ανάπτυξη της
Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας και παροχής φροντίδας στο σπίτι.
3. Αναβάθμιση του ρόλου και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών όλων των
Νομαρχιακών Νοσοκομείων πανελλαδικά. Εισαγωγή διοικητικής οργάνωσης με σώματα
διαβούλευσης κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών.
4. Διασύνδεση κάθε περιφερειακής απομακρυσμένης γεωγραφικά Ιατρικής Μονάδας
με τηλε-ιατρική κάλυψη κεντρικότερων εξειδικευμένων Ιατρικών Κέντρων βάσει διαρκώς
ανανεωμένου υγειονομικού χάρτη.
5. Ποιοτική και ποσοτική διασύνδεση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων με τις
υπόλοιπες Υγειονομικές Μονάδες και επαναπροσδιορισμός των ουσιαστικού ρόλου των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων στην έρευνα, την εκπαίδευση και την παροχή Ιατρικών
υπηρεσιών.
6. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους διαμένοντες στην επικράτεια σε όλες τις
υγειονομικές βαθμίδες χωρίς ταξικούς, κοινωνικούς και φυλετικούς διαχωρισμούς.
Δημιουργία κοινού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ιατρικής περίθαλψης. Ουσιαστική
μέριμνα για την Ψυχική Υγεία.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ
ΜέΡΑ25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΗΞΗ

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.