Πρωτοβουλία ουσίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Πατρινός πανεπιστημιακός Απόστολος Βανταράκης, ανήρτησε στο fb μια εξαίρετη και ουσιαστική πρωτοβουλία, γράφοντας: Κατόπιν αίτησης του Εργαστηρίου Υγιεινής το Πανεπιστήμιο Πατρών υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με το Δικηγορικό Σύλλογο. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να εντείνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας σε θέματα βιοηθικής και δικαίου υγείας με την οργάνωση μελετών και εκπαιδευτικών συναντήσεων και βέβαια ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Παρέθεσε, δε, και το σχετικό κείμενο:

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών θα υπογραφεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023. Σκοπός σύναψης αυτού του Μνημονίου είναι η περαιτέρω εκπαιδευτική, επιστημονική και ερευνητική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η υλοποίηση:

Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα.
Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και ασκούμενων δικηγόρων και της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας.
Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
Κατάρτιση Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning).
Συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών για τον εμπλουτισμό τους.
Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

 

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.