Πάτρα: Θεματικά εργαστήρια για την πρόβλεψη αναγκών εργασίας στους τομείς της υγείας και της πληροφορικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4». Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Στόχος του έργου είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες, ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού, τα οποία αποτελούν σημαντικά δεδομένα  για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα θεματικά εργαστήρια -FocusGroup αποσκοπούν στην ενημέρωση και κινητοποίηση των  αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων   που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της οικονομίας, προκειμένου να  συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στον σχεδιασμό δράσεων που θα ωφελήσουν το ανθρώπινο δυναμικό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος σε θέματα επιχειρηματικότητας, Ζαΐμης Φωκίων στο πλαίσιο αυτό, προσκαλούν  τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την εξειδίκευση τους κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις προτάσεις  τους στην υλοποίηση  των εξής θεματικών εργαστήριων -FocusGroup:

1ο FocusGroup «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρες διεξαγωγής : 11.00 – 14.00 

2ο FocusGroup «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, ώρες διεξαγωγής : 14.00– 16.00

Τα θεματικά εργαστήρια -FocusGroup είναι ανοιχτά για το κοινό και θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32)

zaimis1.jpg

zaimis2.jpg

zaimis3.jpg

zaimis4.jpg

 

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.