Αχαΐα: «Φωτιά» παίρνουν τα ακίνητα στις παραθαλάσσιες περιοχές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι κύριες παραθαλάσσιες περιοχές της Αχαΐας συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτές όπου θα επεκταθεί σύντοµα το σύστηµα των αντικειµενικών τιµών ζώνης, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµικών. Και αυτό συνεπάγεται σηµαντικές αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων που βρίσκονται στις εν λόγω, υπό ένταξη, περιοχές.

Πρόκειται, εκτός άλλων, για τα Βραχναίικα, τον Ψαθόπυργο, το ∆ιακοπτό, την Αιγείρα, τον Πλάτανο, τα Σελιανίτικα και την Τράπεζα, που είναι µεταξύ των 2.167 περιοχών που αναµένεται ότι ενταχθούν έως τον Φεβρουάριο στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, µε βάση τις αντικειµενικές τιµές ζώνης.

Με την ένταξη των περιοχών αυτών θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός για την επέκταση του συστήµατος του Αντικειµενικού Προσδιορισµού της Αξίας των Ακινήτων (ΑΠΑΑ) σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Το επόµενο βήµα, µετά την ένταξη όλων των περιοχών της χώρας στο σύστηµα του ΑΠΑΑ, θα είναι η εφαρµογή ενός νέου πληροφοριακού συστήµατος, µέσω του οποίου θα γίνεται ανά διετία αυτόµατη αναπροσαρµογή των αντικειµενικών τιµών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγµατικών τιµών της κτηµαταγοράς.

Το σύστηµα θα συλλέγει πληροφορίες για τις διακυµάνσεις των τιµών των ακινήτων στην αγορά και θα προσαρµόζει το ύψος των τιµών ζώνης ανά τετραγωνικό µέτρο σε τέτοια επίπεδα, ώστε οι τελικές αντικειµενικές φορολογητέες αξίες ακινήτων που θα προκύπτουν να ταυτίζονται µε τις εµπορικές τιµές.

Ουσιαστικά η εφαρµογή του συστήµατος αυτού θα σηµάνει την αντικατάσταση του όρου της «αντικειµενικής αξίας» µε την «εµπορική». Στις προτεραιότητες της φορολογικής πολιτικής του υπουργείου Οικονοµικών είναι ο πλήρης εκσυγχρονισµός του συστήµατος προσδιορισµού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Σήµερα, στις προαναφερόµενες, υπό ένταξη στο σύστηµα των αντικειµενικών τιµών ζώνης, 2.167 περιοχές, ισχύει ακόµη το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών γης και των τιµών εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδοµής. Στους χιλιάδες οικισµούς των περιοχών αυτών οι πραγµατικές τιµές των ακινήτων, όπως διαµορφώνονται µε βάση τις συνθήκες της κτηµαταγοράς, ανέρχονται σε επίπεδα σηµαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα των φορολογητέων αξιών που προσδιορίζονται µε βάση τις αντικειµενικές αξίες γης και τις τιµές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδοµής.

Συνεπώς, από τη στιγµή της ένταξης των περιοχών αυτών στο σύστηµα των αντικειµενικών τιµών ζώνης αναµένονται σηµαντικές αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων που βρίσκονται σ’ αυτές τις περιοχές και, συνακόλουθα, υπεραυξήσεις σε δεκάδες φόρους που επιβαρύνουν τις µεταβιβάσεις και την κατοχή των ακινήτων στις συγκεκριµένες περιοχές.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.