Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας η τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός που τροποποιήθηκε ίσχυε από τη σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου. Στο μεταξύ όμως νέες αρμοδιότητες προστέθηκαν στο Δήμο ενώ άλλες αφαιρέθηκαν, με τις αλλαγές να μην αποτυπώνονται στο Κανονισμό, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του.

Εκτός από τον εναρμονισμό με την ισχύουσα νομοθεσία, ο νέος Κανονισμός επιχειρεί να εκσυγχρονίσει την οργανωτική δομή του Δήμου, να αποσαφηνίσει αρμοδιότητες και ευθύνες, να αυξήσει τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και τελικά να οδηγήσει σε καλύτερη παραγωγή δημοτικού έργου προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Οι τροποποιήσεις που επήλθαν είναι συνολικά 35 (τριάντα πέντε) και αφορούν σχεδόν το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών που μπαίνουν σε διαδικασία αναδιάταξης.

Σύμφωνα με τον εισηγητή του θέματος, αντιδήμαρχο Οικονομίας και Διοίκησης Βασίλη Γκοτσόπουλο, «τρέχουσες επιτακτικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για να αποκτήσουμε ευελιξία και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα μας οδήγησαν σε μια αναγκαία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.».

Τέλος, σημειώνεται ότι η εισήγηση υπερψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.