Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο -Τα θέματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει, δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τους δημοτικούς συμβούλους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, στις 15.30, στην αίθουσα ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 192 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, της 14ης συνεδρίασης, στις 19 Ιουλίου 2021 (κατεπείγον θέμα: α) «Έγκριση οριστικής μελέτης και β) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου- οριστική μελέτη Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Πατρέων στη θέση «ΠΑΛΟΥΡΓΙΑ» [(κωδ. ΟΠΣ 5130642), που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη- και τον Άξονα Προτεραιότητας- Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος- προαγωγή της αποδοτικής χρήσης πόρων (ΤΑ)] (σχετικό το αριθ. 103543/3-11-2022 αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων) (εισηγητής: Ν. Τζανάκος- εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).

Απόφαση περί της διαδικασίας καθορισμού θέσεων χωροθέτησης Πράσινων Σημείων, όπως ορίζεται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις και από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πατρέων (σχετ. η 617 απόφαση της 25ης Συνεδρίασης, στις 4 Νοεμβρίου του 2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την υπ’ αριθ. 571/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σχετικά άρθρα 5.3.10.- 5.4.5.- 5.4.5.1. σελ. 39, 52, 53), όπως αυτή επικαιροποιήθηκε, εναρμονισμένη με τον Περιφερειακό και Εθνικό Σχεδιασμό (σχετικό το αριθ. 103543/3-11-2022 αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων) (εισηγητής: Ν. Τζανάκος – εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).

Συζήτηση για εξεύρεση λύσης για το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αχαϊας (σχετικό το αριθ. 105573/11-11-2022 αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων) (εισηγητής: Γ. Ρώρος – εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).

Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων επί του σχεδίου καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας, όπως αυτή τροποποιήθηκε (σχετική η αριθ. 43/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος).

Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου (οδός Κώστα Λεπενιώτη) καθώς και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο (πλάτωμα) μεταξύ των Ο.Τ. Γ3071Α, Ο.Τ. Γ3072, Ο.Τ. Γ3073 & Ο.Τ. Γ3075 στην περιοχή «Αρόη» του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Γεωργίου Ηλιάδη, σε συμμόρφωση με την αριθ. Α1635/1-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών και τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρα 88 & 93, παρ. 2» (σχετική η αριθ. 97/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

Καθορισμός της εκ περιτροπής, ανά μήνα, στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ολυμπίων Θεών(σχετική η αριθ. 98/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).

Τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων αποτροπής παράνομης στάθμευσης οχημάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Ζαϊμη (σχετική η αριθ. 96/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Τεχνικά έργα αντιστήριξης. Συρματοκιβώτια στο Δήμο Πατρέων (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών της πόλης» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Μίσθωση ιδιωτικών χωματουργικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, για εργασίες πρόληψης- αντιμετώπισης κινδύνων και διαχείρισης έκτακτων αναγκών από φυσικές- τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Αρμ. Προϊσταμένη).

Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου Πατρέων στην τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ», για τις ανάγκες της λειτουργίας της Πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων- ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Πρόεδρος Επιτροπής).

Αναγνώριση χρηματικής οφειλής από 1ο, 2ο, 3ο βραβείο και 1η, 2η, 3η εξαγορά, Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και αποτέφρωσης οστών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος).

Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από το Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.