Τα λεωφορεία εξοπλίζονται για προστασία από τον κορωνοϊό

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με αντιμικροβιακά φύλλα χαλκού αναμένεται να εξοπλιστούν 1.500 αστικά λεωφορεία της ΟΣΥ, όπως προκύπτει από τη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς – σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες – εξουδετερώνουν αρκετούς από τους ισχυρότερους τύπους παθογόνων βακτηρίων και ιών, και ειδικότερα τον κορονοϊό.

Τα αντιμικροβιακά φύλλα χαλκού θα τοποθετηθούν σε «κρίσιμα» σημεία όπως χειρολαβές και κουπαστές. Το μικροβιακό φορτίο μειώνεται ολοκληρωτικά πάνω στην επιφάνεια του χαλκού σε ποσοστό άνω του 99% και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος μετάδοσης της μόλυνσης μέσω της αφής.

Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού, μάλιστα, παραμένει διαρκώς ενεργή και δεν απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των φύλλων χαλκού – σε αντίθεση με υλικά όπως ο σίδηρος, το ανοξείδωτο ατσάλι και το πλαστικό, τα οποία απαιτούν συνεχή καθαρισμό και απολύμανση.

“Ειδικότερα, το αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες τοποθέτησης – επένδυσης επί των κοινόχρηστων επιφανειών αφής χιλίων πεντακοσίων (1.500) αστικών λεωφορείων της Εταιρείας, αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού, και ειδικότερα φύλλων, διάφανων φίλμ και θερμοσυστελλόμενων σωληνων (tubes) , αναλόγως της επιφάνειας που θα επενδυθεί, ως ακολούθως:

-Αντιμικροβιακά φύλλα Χαλκού
-Αντιμικροβιακά διάφαν φιλμ Χαλκού

Τα ως άνω αντιμικροβιακά προϊόντα χαλκού (φύλλα, tubes και φίλμ) θα έχουν διαστάσεις κατάλληλες προς επένδυση όλων των κοινόχρηστων επιφανειών αφής εκάστου οχήματος, τα οποία θα προμηθευθεί ο πάροχος των υπηρεσιών, θα τοποθετηθούν στα οχήματα της Εταιρείας, ως μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς των ιών και των παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά μέσω της αφής, συμπεριλαμβανομένου του ιού COVID-19, για τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Η εφαρμογή των αντιμικροβιακών φύλλων χαλκού, όπως αποδεικνύεται από πιστοποιητικά αξιολόγησης αποτελεσματικότητας, κλινικές και εργαστηριακές μελέτες, εξουδετερώνει αρκετούς από τους ισχυρότερους τύπους παθογόνων βακτηρίων και ιών, και ειδικότερα τον ιό SARS-COV-2 – COVID-19.

Το μικροβιακό φορτίο μειώνεται ολοκληρωτικά πάνω στην επιφάνεια του χαλκού σε ποσοστό άνω του 99% και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος μετάδοσης της μόλυνσης μέσω της αφής.

Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού παραμένει διαρκώς ενεργή και δεν απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των φύλλων χαλκού, σε αντίθεση με υλικά όπως ο σίδηρος, το ανοξείδωτο ατσάλι και το πλαστικό, τα οποία απαιτούν συνεχή καθαρισμό και απολύμανση.

Τα σημεία τοποθέτησης των αντιμικροβιακών προϊόντων – φύλλων χαλκού επί των οχημάτων είναι:
-χειρολαβές θυρών
-χειρολαβές καθισμάτων
-κουπαστές
-χειρολαβές ορθίων
-μπάρες ορθίων
-περιμετρικές μπάρες.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να επενδύσει τις επιφάνειες αφής, αυτές που ειδικότερα θα του υποδεικνύει η αρμόδια Υπηρεσία, με αντιμικροβιακά φύλλα καθαρού χαλκού διαφόρων διαστάσεων, με αντιμικροβιακά διάφανα φίλμ καθαρού χαλκού , ή και με αντιμικροβιακούς θερμοσυστελλόμενους σωλήνες (tubes) καθαρού χαλκού.

Η επιλογή της ποσότητας όπως και των προϊόντων για την κατάλληλη, προσήκουσα και εύχρηστη επένδυση των επιφανειών είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

Συμπληρωματικά προς την εφαρμογή των αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο των λοιμώξεων, τα αντιμικροβιακά προϊόντα καθαρού χαλκού προσφέρουν μία επιπλέον γραμμή άμυνας ενάντια των ιών & παθογόνων βακτηρίων που παρουσιάζουν διασπορά και μεταδίδονται μέσω του αέρα, εξουδετερώνοντάς τα εκεί που επικάθονται.

Ως αποτέλεσμα της τοποθέτησής τους, εξασφαλίζεται η μείωση των λοιμώξεων και η προστασία της Δημόσιας Υγείας συνολικά”.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.