Ενθαρρυντικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενθαρρυντικά για την ελληνική οικονομία είναι τα μηνύματα των φθινοπωρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης την τριετία 2022-2024, απότομη επιβράδυνση αλλά όχι ύφεση το 2023 (υψηλό πληθωρισμό τη διετία 2022-2023) και επιτάχυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2024. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι προαναφερθείσες προβλέψεις συνοδεύονται από υψηλά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 7,3%, 7,4% και 6,9% του ΑΕΠ την τριετία 2022-2024.

Η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2022 αναθεωρήθηκε στο 6,0% από 4,0% στις καλοκαιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2022). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις θετικές ενδείξεις για ανθεκτικότητα της οικονομίας στις πληθωριστικές πιέσεις το τρίτο τρίμηνο 2022 (π.χ. κύκλος εργασιών επιχειρήσεων, δείκτης παραγωγής μεταποίησης και απασχόληση), η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 6,0% το 2022 ισοδυναμεί με συρρίκνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας σε τριμηνιαία βάση το τέταρτο τρίμηνο 2022. Παράλληλα, η πρόβλεψη της ετήσιας αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το 2023 αναθεωρήθηκε επί τα χείρω στο 1,0% από 2,4%, ωστόσο η σωρευτική εκτίμηση 2022-2023 είναι υψηλότερη κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, για το 2024 προβλέπεται επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης στο 2,0%, στηριζόμενη στη βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος και στην αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στην περίπτωση που επαληθευθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2024 θα είναι αυξημένο κατά 9,1% σε σύγκριση με το 2021 και κατά 7,6% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Η εν λόγω επίδοση κατατάσσει την ελληνική οικονομία στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης (πλην της Ιρλανδίας) σε όρους προβλεπόμενης σωρευτικής μεγέθυνσης 2022-2024 (έβδομη θέση 2020-2024), υπεραποδίδοντας έναντι του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Παρά ταύτα, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2024 προβλέπεται να είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με τα προ κρίσης χρέους επίπεδα (-17,5% σε σύγκριση με το 2007).

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10% το 2022 και στη συνέχεια να αποκλιμακωθεί στο 6% το 2023 και στο 2,4% το 2024.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 12,6% για το 2022 και το 2023 (από 14,8% το 2021), ενώ για το 2024 αναμένεται ελαφρά συρρίκνωση στο 12,1%.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.