Έως το τέλος του έτους στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στο υπουργικό συμβούλιο.

Το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο στοχεύει στην καθιέρωση ενός συστήματος διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται και κατανέμονται αρμοδιότητες στα επιμέρους επίπεδα διακυβέρνησης (υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Δήμοι).

Φιλοδοξία του αρμόδιου υπουργείου είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο λειτουργικά διοικητικό πλέγμα, στο πλαίσιο του οποίο να διασφαλίζεται, ιδίως με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, η συνεργασία των διαφόρων διοικητικών επιπέδων, χωρίς αλληλοεπικαλύψεις και ο κατά το δυνατόν καλύτερος συντονισμός, ειδικά σε περιπτώσεις ακραίων φαινομένων.

Στους στόχους περιλαμβάνονται ακόμη η άρση των ασαφειών για το ρόλο του κάθε συμμετέχοντα σε ένα πεδίο πολιτικής και ο σχεδιασμός μεθοδολογίας για την συστηματοποίηση του τρόπου κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης.

Οι δημόσιες πολιτικές ομαδοποιούνται σε 10 Λειτουργικές Περιοχές που κατηγοριοποιούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που εκτελούνται από την αυτοδιοίκηση.

Οι Λειτουργικές Περιοχές είναι οι εξής:

1. Κοινωνική Πολιτική, Απασχόληση και Δημόσια Υγεία

2. Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

3. Περιβάλλον, Χωροταξία και Πολεοδομία

4. Υποδομές και Μεταφορές

5. Αγροτική Ανάπτυξη

6. Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός

7. Δημοτική Αστυνομία και Πολιτική Προστασία

8. Προγραμματισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εξυπηρέτηση του πολίτη

9. Οικονομική διαχείριση και Προμήθειες

10. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικές λειτουργίες

Σε αυτές θα προστίθενται και άλλες που ενδέχεται να αφορούν τα ανώτερα επίπεδα διακυβέρνησης, χωρίς να εμπλέκουν αυτά με τα δύο κατώτερα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως π.χ. ιθαγένεια.

Τη διαρκή καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων θα αναλάβει το «Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης» που θα συσταθεί και θα υπάγεται οργανικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.