Πάτρα: Παρουσιάζεται το έργο κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στου Φλόκα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου θα γίνει σε αίθουσα του Παμπελοποννησιακού σταδίου, στην Πάτρα,  η παρουσίαση στους ενδιαφερόμενους του έργου της μονάδας κατασκευής εργοστασίου απορριμμάτων στην περιοχή Φλόκα, που αναμένεται να δώσει ανάσα στη διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής.

Η σχετική πρόσκληση έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην σελίδα του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) και αναφέρει μεταξύ άλλων:

Ο Δήμος Πατρέων, ως Φορέας Κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) & ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΒ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ» προσκαλεί τους, κατά τα έγγραφα της ανωτέρω σύμβασης δυνάμενους να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικούς φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Δευτέρα 26/09/2022 και ώρα 10:00 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, αίθουσα «ΑΛΕΚΑ ΣΙΟΥΛΗ». Στην παρουσίαση θα λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι μετά από σχετικό αίτημα που θα υποβληθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως και την Τετάρτη 21/09/2022. Στο αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: ονομασία οικονομικού φορέα, στοιχεία εργοληπτικού πτυχίου (κατηγορία έργων, τάξη, αριθμός πτυχίου, ημερομηνία λήξης), νόμιμος εκπρόσωπος, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20Α της διακήρυξης, εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.