Έως 30.000€ το πρόστιμο για παράνομη αφισοκόλληση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στην αρμοδιότητα των Περιφερειών περνά δια νόμου (ν. 4954/2022, άρθρο 60), η άμεση απομάκρυνση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων, επιγραφών, αφισών και παρόμοιων κατασκευών, οι οποίες αναρτούνται στους χώρους ευθύνης τους, ενώ με απόφαση του φορέα θα επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα, καθώς επίσης και καταλογισμός των εξόδων αποξήλωσης σε αυτούς που παρανομούν.

Στο άρθρο 60 του επίμαχου νόμου προβλέπεται ότι το ύψος του προστίμου ανέρχεται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 προβλέπεται ότι: Οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Περιφερειάρχη και εισπράττεται υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.

Μετά από τη σχετική εξέλιξη, η Περιφέρεια Αττικής προετοιμάζει και τη σύσταση ειδικού συνεργείου, το οποίο θα απομακρύνει άμεσα αφίσες και άλλα διαφημιστικά υλικά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη και υπογράμμισε:

«Από την πρώτη μέρα ως Περιφερειάρχης Αττικής, επισήμανα την ανάγκη για ένα σαφές πλαίσιο αρμοδιότητας, ώστε να υπάρχει άμεση και συντονισμένη επέμβαση στο φαινόμενο της παράνομης αφισοκόλλησης. Και τότε, και τώρα με θεσμοθετημένη την υποχρέωση να απομακρύνουμε άμεσα τις αφίσες από τους χώρους ευθύνης μας, η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά, είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε το πρόσωπο της Αττικής με μηδενική ανοχή σε όσους παρανομούν επιβαρύνοντας το περιβάλλον και διακινδυνεύοντας τις ζωές των συμπολιτών μας.

Η αντικοινωνική και επικίνδυνη για την ασφάλεια πεζών και οδηγών πρακτική των παράνομων αφισοκολλήσεων, εκτός από αντιπεριβαλλοντική είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, και ένας παρωχημένος τρόπος προβολής και επικοινωνίας. Χαιρετίζω με ικανοποίηση την υιοθέτηση της πρότασής μας από τον Υπουργό Εσωτερικών Μ. Βορίδη. Πρόκειται για μια νομοθετική παρέμβαση η οποία ξεκαθαρίζει ένα ομιχλώδες τοπίο και δίνει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα, όχι μόνο σε επίπεδο Αττικής, αλλά στο σύνολο της χώρας».

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.