Δικαστική Αστυνομία: Πώς και ποιοι θα τη στελεχώσουν

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στο… φουλ βάζει τις μηχανές το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη Δικαστική Αστυνομία μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου από τη Βουλή.

Στόχος είναι να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό αφού πέρασε από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. «Ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία μια ακόμα μεταρρύθμιση του υπουργείο Δικαιοσύνης», έγραψε σε ανάρτησή του μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Βουλής ο Κώστας Τσιάρας.

«Η Δικαστική Αστυνομία, ένας επιτυχημένος θεσμός που εφαρμόζεται σε προηγμένα δικαστικά συστήματα, θεσπίζεται και στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε ο υπουργός, όπως ανέφερε το dikastiko.gr

Όπως προβλέπεται ο προγραμματισμός των θέσεων της Δικαστικής Αστυνομίας θα γίνεται σε ετήσια βάση και μέχρι το τέλος Ιουνίου θα υποβάλλεται πρόταση για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, συστήνονται ή καταργούνται οργανικές θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για τη στελέχωση του πολιτικού και αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Ειδικότερα, ο προγραμματισμός για την πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας γίνεται, «σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε ετήσια βάση. Προς τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποβάλλει πρόταση μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, μετά από γνώμη των Προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας».

Για τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας προκηρύσσεται διαγωνισμός. Στην προκήρυξη ορίζονται: α) ο αριθμός των προς πλήρωση οργανικών θέσεων για την Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή ανά περιφερειακή υπηρεσία, β) ο συνολικός αριθμός των εισακτέων ανά τομέα, γ) ο τόπος και ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, δ) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, καθώς και ε) ο κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.