ΕΦΚΑ: Στο «φουλ» οι μηχανές για εκκαθάριση αιτήσεων και συντάξεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ένταση των ενεργειών των υπαλλήλων του, ζητάει με νέα εγκύκλιο ο ΕΦΚΑ.Αυτό προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της εκκαθάρισης όλων των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων μέσα στο καλοκαίρι. Για τον υπολογισμό των αποδόσεων των υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αιτημάτων που εξυπηρετούν ανά ημέρα εργασίας, για το σύνολο των ημερών εργασίας εντός ενός μήνα, (συνολικός αριθμός αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν στη διάρκεια ενός μήνα)/ (αριθμός ημερών εργασίας στη διάρκεια του ίδιου μήνα). Για την απόδοση των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που απασχολούνται ως επόπτες των θεματικών κατηγοριών, ως στόχος ορίζεται η επίτευξη του 50% του στόχου της θεματικής κατηγορίας που εποπτεύουν, η οποία αξιολογείται σε μηνιαία βάση.

Υπό παρακολούθηση και οι επικεφαλής των μονάδων

Υπό παρακολούθηση μπαίνουν και οι επικεφαλής των μονάδων. Για την απόδοση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά ως στόχος ορίζεται η επίτευξη του 50% του στόχου όλων των θεματικών κατηγοριών του Τμήματος, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.

Πιο απαιτητικοί στόχοι τέθηκαν και στους υπαλλήλους του Τμήματος Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου και Άλλων Μορφών Επικοινωνίας. Ως στόχος ορίζεται η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 35 αιτημάτων κατά μέσο όρο ανά ημέρα εργασίας, για το σύνολο των ημερών εργασίας εντός ενός μήνα: (συνολικός αριθμός αιτημάτων που εξυπηρετήθηκαν στη διάρκεια ενός μήνα) / (αριθμός ημερών εργασίας στη διάρκεια του ίδιου μήνα) με ελάχιστη απόδοση την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση 22 αιτημάτων κατά μέσο όρο ανά ημέρα εργασίας, για το σύνολο των ημερών εργασίας ενός μήνα.Βάσει του σχεδιασμού, στο τέλος του 2022 ο ΕΦΚΑ θα έχει αγγίξει και πιθανόν ξεπεράσει τις 300.000 απονομές κύριων συντάξεων. Εντός του 2022 ο μέσος όρος μηνιαίων απονομών ανέρχεται σε 22.500 νέες κύριες συντάξεις. Μέσα στο Σεπτέμβριο, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση 125.000 επικουρικών συντάξεων (92.000 ληξιπρόθεσμες) και περίπου 5.000 εφάπαξ. Η αναμονή για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από το 2022 ξεπερνάει τα δύο χρόνια.

Τα ληξιπρόθεσμα

Οι υποχρεώσεις του Κράτους είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη αφορά στις οφειλές των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με την 1η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου του ΚΕΑΟ για το 2022, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του Μαρτίου 2022 διαμορφώθηκε στα 42,8 δις ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 1,8 δις ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση αυτή προέρχεται τόσο από την αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 1,4 δις ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (κατά 459,6 εκατ. ευρώ). Σε ετήσια βάση, αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των μητρώων των οφειλετών κατά 444.375, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 σε 2.423.573 μητρώα.

Αύξηση του αριθμού των μητρώων παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες οφειλής, με την μεγαλύτερη να σημειώνεται στις οφειλές μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ (κατά 151.332 μητρώα). Επιπλέον, αύξηση παρατηρείται στις συνολικές οφειλές κατά περίπου 5,1 δις ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται τόσο σε αύξηση των κύριων οφειλών (κατά 3,4 δις ευρώ), όσο και των πρόσθετων τελών (αύξηση κατά 1,7 δις ευρώ). Αναλυτικότερα, αύξηση σημειώνεται σε όλες τις κατηγορίες κύριας οφειλής με τη μεγαλύτερη (κατά 1,6 δις ευρώ) να εντοπίζεται στο εύρος οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ, στην οποία συσσωρεύεται το 44,3% των οφειλών.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.