«Ωρα Πατρών»: Να διεκδικήσει ο Δήμος χρήματα από προγράμματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρεται:

Το προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απηύθυνε πρόσκληση στους δήμους και τις περιφέρειες, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου».

Πρόκειται χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 204 εκατ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος η δημιουργία συνθηκών αστικής αναζωογόνησης με σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνεται η ανάπλαση ιστορικών κέντρων και υποβαθμισμένων περιοχών, η επαναχρησιμοποίηση του κτιριακού αποθέματος των πόλεων, η δημιουργία δικτύων ήπιας μετακίνησης, η ανάπλαση περιοχών με ύδατα και χώρους πρασίνου, η εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι επτά άξονες του προγράμματος έχουν στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου αφορούν:

Αναπλάσεις εμβληματικού χαρακτήρα που περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη ανάδειξη και αναβάθμιση ιστορικών κέντρων, ή άλλων ευρύτερων αστικών περιοχών, καθώς και αναπλάσεις μεγάλων παραλιακών ή άλλων ιστορικών και σημαντικών μετώπων.
Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιριακού αποθέματος. Μπορούν να συμπεριληφθούν δράσεις όπως η αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας (διατηρητέα ή μη) καθώς και κάθε άλλου ανενεργού κτιριακού αποθέματος, όπως και η αισθητική, λειτουργική και στατική αναβάθμιση κτιρίων ή / και ολόκληρων κτιριακών συνόλων.
Αναπλάσεις περιοχών υδάτινων διαδρομών και δημιουργία πλέγματος πρασίνου. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν ρέματα, ποταμοί, λίμνες αλλά και παραποτάμιες, παραλίμνιες περιοχές εκτός σχεδίου των οποίων η ανάπλαση κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
Συνολικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε κατοικημένες περιοχές οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προσδιορισμό και έργα δημιουργίας περιοχών με ειδικά χαρακτηριστικά (περιοχές με χαμηλές ταχύτητες ή / και ήπιας κυκλοφορίας, περιοχές με εσωτερικούς δρόμους χωρίς αυτοκίνητα, κ.λπ.), καθώς και δημιουργία δικτύου ήπιων διαδρομών σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας – γειτονιάς.
Αναπλάσεις δημόσιου χώρου με βιοκλιματικά στοιχεία και έξυπνες εφαρμογές που μπορούν να συμπεριλαμβάνουν δημιουργία δικτύων ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας, διαπλατυμένων πεζοδρομίων, πλατειών, ποδηλατικών υποδομών, οριοθέτηση παρόδιας στάθμευσης, συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λπ.), καθώς και υλοποίηση συνοδών έργων στον υπαίθριο χώρο για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινόχρηστων οχημάτων / ποδηλάτων / μικροκινητικότητας, κ.λπ.
Ανάπτυξη αστικού πρασίνου. Μπορούν να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν δίκτυα αστικού πρασίνου καθώς και εφαρμογές και δράσεις ανάπτυξης πρασίνου σε δημοτικά και δημόσια κτίρια. Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται και περιοχές περιαστικού πρασίνου εκτός σχεδίου, η ανάπλαση των οποίων κρίνεται αναγκαία για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
Υιοθέτηση και λειτουργία «έξυπνων» συστημάτων και εφαρμογών οι οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τα ανωτέρω για τον υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο και τα δημόσια ή / και δημοτικά κτίρια με στόχο την ορθή διαχείριση των πόρων.

Είναι απολύτως λογικό πολλοί Δήμοι και Περιφέρειες να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν και αυτή την πηγή χρηματοδότησης χωρίς καθυστερήσεις.
Ήδη Δήμοι όπως η Καλαμάτα και το Νέο Ηράκλειο έχουν υποβάλλει έτοιμες μελέτες και αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις.
Είναι εύλογο ότι η Πάτρα αλλά και η Περιφέρεια, επιβάλλεται να διεκδικήσουν χρηματοδότηση σε τομείς όπως η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η επανάχρηση εμβληματικών κτιρίων, η αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών κ.α.Αυτό θα σημάνει πολλαπλά οφέλη για την πόλη, ανάπτυξη σε πολλαπλούς τομείς, εργασία για τους ανέργους, ποιότητα ζωής του πολίτη, εξωστρέφεια.
Καλούμε τη Δημοτική αρχή του κ.Πελετίδη να ενημερώσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση και χρονοτριβή να προχωρήσει σε διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων γιατί τα χρήματα του προγράμματος είναι συγκεκριμένα και όποιος Δήμος ή Περιφέρεια έχει ολοκληρωμένο σχέδιο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα…..άλλως θα μετράμε άλλο ένα τρένο να φεύγει….

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.