Επικουρικές συντάξεις: Πώς θα απονέμονται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η υποβολή των νέων αιτήσεων για την απονομή και μεταβίβαση επικουρικών συντάξεων για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα θα πραγματοποιείται πλέον μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ.

Η αλλαγή για τις επικουρικές συντάξεις μέσω του e-ΕΦΚΑ θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2022, καθώς, με αυτόν τον τρόπο, «καταργείται η δυνατότητα προσκόμισης με φυσικό τρόπο των δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την υποβολή της αίτησης και μειώνονται δραστικά οι χρόνοι έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Επιπλέον, η υποβολή των αιτήσεων με αποκλειστικά ηλεκτρονικό τρόπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νέας fast track διαδικασίας έκδοσης επικουρικών συντάξεων, που θα περιορίσει στο ελάχιστο τους χρόνους απονομής».

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται από τους ασφαλισμένους, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δυνατότητα αίτησης με φυσικό τρόπο στις τοπικές διευθύνσεις θα συνεχίζει να υπάρχει μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου στην κύρια σύνταξη παρουσιάζεται πρόβλημα κατά την ηλεκτρονική υποβολή (λ.χ. αλλοδαποί). Σημειώνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα είτε έντυπης είτε χειρόγραφης αίτησης για τους ασφαλισμένους αυτούς.

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους εδώ.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.