Επίδομα ρεύματος: Περισσότεροι οι δικαιούχοι – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μέσα σε 15 ημέρες, από τη στιγμή που θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την είσπραξη του επιδόματος ρεύματος ύψους έως 600 ευρώ, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Ιουνίου.

Η ενίσχυση θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας, με βάση τον αριθμό IBAN, που θα δηλώσει στην πλατφόρμα. Ο καταναλωτής δεν θα χρειάζεται να εισαγάγει τις χρεώσεις, καθότι αυτό θα γίνεται απευθείας από τις εταιρείες – παρόχους ενέργειας. Το σημαντικό είναι να έχει δηλωθεί στο Ε1 η πρώτη κατοικία. Ο υπολογισμός θα γίνει με βάση την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία.

Δικαιούχοι

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση παρέχεται με στόχο την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022.

Η ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, για το 2020, έως τις 45.000 ευρώ.

Αν ο υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2021.

Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022.

Από το κείμενο της τροπολογίας προκύπτει ότι δικαιούχοι δεν θα είναι μόνο όσοι έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2020 ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ, αλλά ακόμη και φυσικά πρόσωπα των οποίων το οικογενειακό εισόδημα υπερέβη τα 70.000 ευρώ το 2020. Κι αυτό διότι θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 2020 το οποίο προκύπτει αφού αφαιρεθούν οι φόροι που αναλογούν.

Συνεπώς, δικαίωμα να λάβουν την επιδότηση θα έχουν ακόμη και φορολογούμενοι με συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως και 73.000 ευρώ περίπου. Σ’ αυτό το επίπεδο ετησίου εισοδήματος, η συνολική αναλογούσα φορολογική επιβάρυνση, με φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, φθάνει περίπου τα 28.000 ευρώ τα οποία αν αφαιρεθούν από τα 73.000 ευρώ αφήνουν υπόλοιπο καθαρού εισοδήματος περίπου 45.000 ευρώ.

Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 60%, επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των παροχών, που έχουν εκδοθεί την περίοδο Δεκεμβρίου 2021- Μαΐου 2022, υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε λογαριασμού ρεύματος των ποσών έκπτωσης που έχει χορηγηθεί :

* από τον ειδικό λογαριασμό του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης και

* από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021 – Μαΐου 2022 για ποσό άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η εκταμίευση του ποσού της ενίσχυσης πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα επιλέξει ο δικαιούχος και τον οποίο θα δηλώσει στην πλατφόρμα που εκτιμάται ότι θα ανοίξει στα μέσα Ιουνίου.

Koινή υπουργική απόφαση θα καθορίζει τόσο το χρόνο έναρξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το χρόνο υποβολής της αίτησης, το περιεχόμενο αυτής, τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης όσο και τις περιπτώσεις και τη διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια και διαδικασία που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος. Με αντίστοιχη απόφαση θα προβλέπεται και η σχετική διαδικασία ενστάσεων.

https://naftemporiki.gr/

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.