Πάτρα: Δημιουργία Μονάδας επεξεργασίας Βιοαποβλήτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΡΟΛΑΚΑ ΠΑΤΡΩΝ». με Κωδικό ΟΠΣ 5095042, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Η δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (Προδιαλεγμένα Οργανικά Απόβλητα και Πράσινα από κήπους και κλαδέματα) είναι 9.500 τόνοι ανά έτος, και από αυτά θα παράγονται 5.500 τόνοι ανά έτος  κομπόστ υψηλής ποιότητας για χρήση σε καλλιέργειες και κήπους.

Όταν ολοκληρωθούν οι τρέχουσες διαδικασίες προμήθειας εξοπλισμού, για τη «Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων και ενημέρωση των πολιτών στο Δήμο Πατρέων», θα αναπτυχτεί δίκτυο ΚΑΦΕ κάδων στην πόλη. Επίσης θα γίνει προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των ΚΑΦΕ κάδων και τον θρυμματισμό των κλαδιών, ώστε να τροφοδοτούνται τόσο η εν λόγω μονάδα Βιοαποβλήτων όσο και η αντίστοιχη μονάδα στου Φλόκα.

Με τα έργα αυτά και τον εξοπλισμό συλλογής οργανικών αποβλήτων γίνεται ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στην ανακύκλωση με τη Διαλογή στη Πηγή των αστικών αποβλήτων, για την προστασία του περιβάλλοντος και το δραστικό περιορισμό των απορριμμάτων που θάβονται στους ΧΥΤΑ.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.