Απάντηση στο Νίκο Οικονομόπουλο από την διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αγαπητές Ερυθροσταυρίτισσες και Αγαπητοί Ερυθροσταυρίτες,

Με αφορμή αναρτήσεις του κ. Οικονομόπουλου σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σχετικά με την δικαστική εξέλιξη αντιδικίας του με τον ΕΕΣ,
οφείλουμε, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και της
διαφάνειας ως προς το σημαντικό αυτό ζήτημα, να αναφέρουμε τα εξής:

Με απόφαση προηγούμενης Διοίκησης, ασκήθηκε αγωγή του ΕΕΣ κατά
του κ. Οικονομόπουλου, λόγω του ότι, ως Πρόεδρος του ΕΕΣ το 2018, είχε
αναλάβει από το ταμείο επί αποδόσει λογαριασμού ασυνήθιστα υψηλά
χρηματικά ποσά σε μετρητά, χωρίς να προσκομίσει επαρκή παραστατικά
νόμιμης χρησιμοποίησης των αναληφθέντων ποσών.

Η αγωγή αυτή του ΕΕΣ κατά του κ. Οικονομόπουλου απορρίφθηκε
πρόσφατα για τυπικούς λόγους ως αόριστη και καθόλου δεν δικαιώνει
τον εναγόμενο, όπως ο ίδιος αβάσιμα διατείνεται.

Ο ΕΕΣ θα επανέλθει, όπως υποχρεούται, με νέα αγωγή που δεν θα έχει τις
τυπικές/λογιστικές ατέλειες που διέγνωσε το Δικαστήριο.
Η υπόθεση κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει.

Εκ της Διοικήσεως του Ε.Ε.Σ.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.