Πάτρα: Φέτος θα έχουμε μποναμάδες στην Τριών Ναυάρχων – Τι ανακοίνωσε ο Δήμος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετρώντας πλέον αντίστροφά για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η δημοτική αρχή πριν λίγο εξέδωσε ανακοίνωση-πρόκληση σε όσους ενδιαφέρονται για την παραδοσιακή εμποροπανήγυρη ΄΄ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ» να δηλώσουν συμμετοχή στα αρμόδια γραφεία του Δήμου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, o Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής, στην τετραήμερη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη ΄΄ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ΄΄, που θα διεξαχθεί στις 28,29,30 & 31 Δεκεμβρίου του έτους 2021, να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του Μεγάρου Λόγου & Τέχνης και να καταθέσουν αίτηση, κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Δεκεμβρίου 2021 έως και την 20η Δεκεμβρίου 2021.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών της εμποροπανήγυρης ορίζεται ως ακολούθως:

Α/Α        ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ    *ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ “ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ”, στα πλαίσια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς   επί του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων από το ύψος της οδού Καραϊσκάκη έως τη Ρήγα Φεραίου            70

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη είναι:

Α/Α        ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ    ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

1              ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΟΝΑΜΑΔΩΝ

(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)          Χριστουγεννιάτικα είδη (χριστ/κου στολισμού), είδη δώρων, παιδικά παιχνίδια, μπαλόνια γλυκίσματα

Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.).

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1    Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.

2   Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών.

3  Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

4   Μπορεί να καθοριστεί υπερβάλλον αριθμός θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.(εδάφιο 4 παρ.3 του άρθρου 38)του ν.4497/17

5   Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (2) και (3) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (1).

  1. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)  Πλ. Γεωργίου  15-17  ή να αποστείλει ηλεκτρονικά στην δ/νση protodp@patras.gr

•  Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία κ το site του Δήμου.

•   Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017

•     Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση γλυκισμάτων.

•    Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε από τους ενδιαφερόμενους , είτε  με εξουσιοδότηση τους,  από το Σωματείο Μικροπωλητών Εμπόρων Πάτρας « ο Άγιος Ανδρέας». Ισχύει  το ίδιο κ για την παραλαβή της  άδειας συμμετοχής.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εξουσιοδότηση με σφραγίδα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια Υπηρεσία ή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα gov.gr

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος των προς πώληση εμπορευμάτων καθώς επίσης και τα μέτρα του πάγκου

Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών  αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Η καταβολή των τελών γίνεται τοις μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο.

Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την επομένη της τελικής επιλογής, στην καταβολή των αναλογούντων τελών.

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας όπως ορίζεται.

Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Προδιαγραφές θέσεων

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων – προϊόντων, θα γίνονται σε πάγκους κατάλληλα διαμορφωμένους, διαστάσεων 2 έως 4 μέτρων (μήκος) χ έως 2 μέτρων (πλάτος),σε θέσεις του συγκεκριμένου πεζοδρόμου.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων μια ημέρα πριν την έναρξη  δηλαδή στις 27/12 και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, μία ημέρα μετά το πέρας της εκδήλωσης, υπό την επίβλεψη του Δήμου.

Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών η εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί, αλλά εν τω μεταξύ έχουν κατασκευαστεί από τους συμμετέχοντες εμπόρους πάγκοι εργασίας κ.λ.π., καθώς κι έχουν γίνει από εκείνους οποιαδήποτε άλλα έξοδα, ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του, η δε δαπάνη θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν και την αποξήλωση των πάγκων εργασίας.

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και κάποιος ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Οι εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πωλητή. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Οποιαδήποτε εργασία κριθεί αναγκαία να γίνει επί πλέον, για την καλύτερη λειτουργία της, αυτή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας των συμμετεχόντων με το Δήμο.

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου Χώρου

Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια/θέση έχει ως εξής:

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Α/Α        ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΥΓΗΡΗΣ    ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ/Χ

ΑΝΑ ΘΕΣΗ

(σε ευρώ)

1              ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ “ΜΠΟΝΑΜΑΔΕΣ”                80 για πάγκο μέχρι 2μ. μήκος

160 για πάγκο μέχρι 4μ. μήκος

Επισημαίνεται ότι, η διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης θα γίνει αυστηρά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α., η οποία θα είναι σε ισχύ την αντίστοιχη χρονική περίοδο, για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο θέμα της πανδημίας , θα υπάρξει άμεση ενημέρωση”.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.