ΔΕΥΑΠ: Στα ίδια επίπεδα τα τέλη – Διεύρυνση κατηγοριών ευπαθών ομάδων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, ψηφίστηκε η εισήγηση
του Προέδρου, Ανδρέα Παπανικήτα, για την τιμολογιακή πολιτική της
ΔΕΥΑΠ για το 2022.
Ο κ. Παπανικήτας, αναφέρθηκε στην «συνεπή στάση της Δημοτικής
Αρχής, για την ανάγκη συνολικής ανατροπής της πολιτικής που
εμπορευματοποιεί το νερό. Στηρίζουμε –τόνισε- τη λαϊκή απαίτηση και
το δικαίωμα για φθηνό ελεγχόμενο ποιοτικά νερό. Αγωνιζόμαστε ενάντια
σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης, στην ανταποδοτικότητα, στην
επιβάρυνση του λαού.
Συνεχίζουμε να εξαντλούμε τα όποια περιθώρια υπάρχουν προκειμένου να
παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις με μείωση της τιμής του νερού,
ενισχύουμε την πολιτική του διακανονισμού και διευκολύνουμε με όλα τα μέσα
τις λαϊκές οικογένειες γιατί αυτές οι οφειλές αφορούν στο σύνολο τους
άνεργους, φτωχούς και εξαθλιωμένους».
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, αναφέρθηκε στους «ωφελούμενους του Κοινωνικού
Τιμολογίου, που ξεπέρασαν τις 6.500 με προβλεπόμενη ωφέλεια πάνω από
1.600.000 ευρώ», τονίζοντας ότι «από το 2014 μέχρι σήμερα
πραγματοποιήθηκαν μειώσεις του τιμολογούμενου νερού και των υπηρεσιών
της ΔΕΥΑΠ σε ποσοστό 35% έως 50%. Τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ
εξακολουθούν να είναι φθηνότερα σε σύγκριση με άλλες ΔΕΥΑ την ΕΥΔΑΠ
και ΕΥΑΘ».
Σε ό,τι αφορά το 2022, ο κ. Παπανικήτας έκανε γνωστό το εξής: «Για το 2022
προτείνεται: α) η διατήρηση των χρεώσεων στα τέλη και τις υπηρεσίες της
ΔΕΥΑΠ παρά τη διόγκωση του ενεργειακού κόστους λόγω ενσωμάτωσης

της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια της ΔΕΗ που υπολογίζεται σε
3.000.000 ευρώ ετησίως και
β) η διεύρυνση των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων με την ένταξη των
πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της 30-11-2021».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ,
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
«Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΠ που προτείνεται για το 2022 αντανακλά
στην κοινωνία που πλήττεται από την υγειονομική και οικονομική κρίση με
τους καταναλωτές να πλήττονται από το κύμα ακρίβειας όχι μόνο στο ρεύμα
αλλά και σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης, συνέπεια των πολιτικών
που ασκήθηκαν από τις Κυβερνήσεις διαχρονικά και επιδεινώθηκαν με την
πανδημία.
Εφαρμόζονται οι Κοινοτικές Οδηγίες για την διαχείριση του νερού και των
υδάτινων πόρων με τις οποίες το νερό από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται σε
εμπόρευμα ακριβό για το λαό και φτηνό για τους επιχειρηματικούς ομίλους που
εμπορεύονται το νερό και τα παράγωγα του.
Η ΔΕΗ συνεχίζει να τιμολογεί τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος με το
οικιακό τιμολόγιο και επιπλέον ενσωματώνει στους λογαριασμούς τη ρήτρα
αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να μην είναι διαχειρίσιμες με
δεδομένο ότι το ενεργειακό κόστος υπερβαίνει το 20% του συνολικού
λειτουργικού κόστους. Υπολογίζεται ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους της
ΔΕΥΑΠ υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ ετησίως.
Συνεχίζεται η υποστελέχωση των ΔΕΥΑ που έχουν σοβαρότατες ελλείψεις
ιδίως σε επιστημονικό δυναμικό και η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς με τις
αποχωρήσεις μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Οι αποχωρήσεις
αυτές έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις γιατί στερούν τη δυνατότητα μεταφοράς
εμπειρίας και τεχνογνωσίας στους νέους συναδέλφους.
Λένε ότι θέλουν να καταπολεμήσουν την ανεργία, αλλά πως θα γίνει αυτό όταν
δεν ενισχύονται με προσωπικό επιχειρήσεις που δεν επιβαρύνουν οικονομικά το
δημόσιο;
Η ΔΕΥΑΠ από το 2018 έχει υποβάλλει αίτημα για πρόσληψη 100
εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων και το αίτημα βρίσκεται στα συρτάρια του
ΑΣΕΠ. Αυτό το ελάχιστο και κρίσιμο για την λειτουργία της ΔΕΥΑΠ
επιστημονικό προσωπικό σήμερα διαχειρίζεται έργα εκατομμυρίων ευρώ για
την κατασκευή υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Δεν είναι σίγουρο ότι
αύριο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτικά προγράμματα για την
κατασκευή έργων που έχει ανάγκη ο Δήμος μας.
Η στάση της Δημοτικής Αρχής είναι συνεπής για την ανάγκη συνολικής
ανατροπής της πολιτικής που εμπορευματοποιεί το νερό. Στηρίζουμε τη λαϊκή
απαίτηση και το δικαίωμα για φθηνό ελεγχόμενο ποιοτικά νερό.

Αγωνιζόμαστε ενάντια σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης, στην
ανταποδοτικότητα, στην επιβάρυνση του λαού.
Συνεχίζουμε να εξαντλούμε ότι περιθώρια υπάρχουν προκειμένου να
παρέχουμε περισσότερες ελαφρύνσεις με μείωση της τιμής του νερού,
ενισχύουμε την πολιτική του διακανονισμού και διευκολύνουμε με όλα τα μέσα
τις λαϊκές οικογένειες γιατί αυτές οι οφειλές αφορούν στο σύνολο τους
άνεργους, φτωχούς και εξαθλιωμένους.
Από το 2014 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν μειώσεις του τιμολογούμενου
νερού και των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ σε ποσοστό 35% έως 50%.
Τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΠ εξακολουθούν να είναι φθηνότερα σε σύγκριση με
άλλες ΔΕΥΑ την ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.
Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τιμολογίου ξεπέρασαν τις 6.500 με
προβλεπόμενη ωφέλεια πάνω από 1.600.000 €
Συνεχίζουμε και διεκδικούμε:
– Την διαχείριση του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου από Εθνικό
Οργανισμό Υδάτων ώστε το νερό να παρέχεται δωρεάν στη ΔΕΥΑΠ και
κατ’ επέκταση στο Πατραϊκό λαό.
– Την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και
την χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
– Την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής των Οδηγιών της
Ε.Ε. για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
– Τη συνταγματική κατοχύρωση ότι το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό και
δεν ιδιωτικοποιείται.
– Τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την
κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής
προστασίας.
– Τη τιμολόγηση από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο.
– Την κατάργηση του ΦΠΑ στη τιμή του νερού.
Για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης τιμολογιακής πολιτικής εξετάσθηκαν
τα αιτήματα διάφορων φορέων καθώς και τις συνέπειες της οικονομικής και
υγειονομικής κρίσης τις συνέπειες των οποίων βιώνει ο ελληνικός λαός και με
μεγαλύτερη ένταση η λαϊκή οικογένεια.
Για το 2022 προτείνεται: α) η διατήρηση των χρεώσεων στα τέλη και τις
υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ παρά τη διόγκωση του ενεργειακού κόστους λόγω
ενσωμάτωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια της ΔΕΗ που
υπολογίζεται σε 3.000.000 € ετησίως και
β) η διεύρυνση των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων με την ένταξη των
πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες της 30-11-2021.
Βασικά σημεία της τιμολογιακής πολιτικής αποτελούν:

-Η διατήρηση των χρεώσεων στις κλίμακες για την περιοχή του Δήμου
Πατρέων προ Καλλικράτη και στις άλλες περιοχές.
-Η διατήρηση των χρεώσεων στις κατ’εξαίρεση περιοχές.
-Διατήρηση και επέκταση των στοχευμένων παρεμβάσεων που ήδη
εφαρμόζονται για την περαιτέρω ανακούφιση των ευπαθών ομάδων (με
δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές περισσοτέρων δικαιούχων και ειδικότερα:
α. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για πολύτεκνους – τρίτεκνους και
μονογονεικές οικογένειες από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις
περιοχές, και έκπτωση 40% επί των χρεώσεων.
β. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών
επιδομάτων από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και
η έκπτωση 60% επί των χρεώσεων.
γ. Η διατήρηση της μείωσης του παγίου για μακροχρόνια ανέργους από 11,8 και
6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για όλες τις περιοχές, και της αύξησης των
τετραγωνικών μέτρων κατοικίας από 100 σε 120 και του ετήσιου εισοδήματος
από 6.000,00 € σε 7.000,00 €. και η έκπτωση 50% επί των χρεώσεων.
δ. Η διατήρηση της μείωσης 50% στις κλίμακες κατανάλωσης που ισχύουν κατά
περιοχή και μέχρι την κατανάλωση 180 κμ/ τετράμηνο των δικαιούχων του ΚΕΑ
καθώς και η μείωση του παγίου από 11,8 και 6,0 €/δίμηνο σε 1,0 €/δίμηνο για
όλες τις περιοχές.
-Η διατήρηση της κατηγορίας για κατοικίες οι οποίες βρίσκονται α) πέριξ των
ΕΕΛΠ και β) πέριξ του χώρου υγειονομικής ταφής της Ξερόλακας σύμφωνα με
την αρ.720/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με πάγιο τέλος
1,0€/δίμηνο και τετραμηνιαία κατανάλωση έως 120 κ.μ και η ένταξη των
πληγέντων από τις πλημμύρες στις 30-11-2021 ατελώς.
-Η διατήρηση της ενιαίας τιμής χρέωσης 0,28€ /κυβικό για το Δήμο Πατρέων και
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
-Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των Δημοσίων
παρόχων Υγείας.
-Η διατήρηση της έκπτωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των δημόσιων
σχολικών εγκαταστάσεων, των στρατιωτικών μονάδων και των Υπηρεσιών του
Στρατού της Πυροσβεστικής και των σωμάτων ασφαλείας .
-Η διατήρηση της μείωσης κατά 50% για τις καταναλώσεις των αθλητικών
σωματείων , καθώς και των αθλητικών εγκαταστάσεων στα οποία
πραγματοποιούνται αγώνες ομοσπονδιών η ενώσεων αναγνωρισμένων από τη
Γ.Γ.Α.
-Η διατήρηση ενιαίας κλίμακας τιμολόγησης 0,28 € /κ.μ. για τα φιλανθρωπικά
ιδρύματα.
-Η διατήρηση της μείωσης κατά 20% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης ύδρευσης
για κατοικίες (Γ.1) και της μείωσης α) 40% για πολύτεκνους – τρίτεκνους και
μονογονεικές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους προνοιακών
επιδομάτων , γ) ατελώς για τους εγγεγραμμένους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ,

δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες πέριξ ΕΕΛΠ και
της Ξερόλακας.
-Η διατήρηση της μείωσης κατά 30% στις κλίμακες στα τέλη σύνδεσης
αποχέτευσης για κατοικίες (Δ.1) και της μείωσης α) 40% για πολύτεκνους –
τρίτεκνους και μονογονεικές οικογένειες, β) 60% για ΑΜΕΑ και δικαιούχους
προνοιακών επιδομάτων , γ) ατελώς για τους εγγεγραμένους στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο , δ) 50% για μακροχρόνια ανέργους και ε) ατελώς για κατοικίες
πέριξ ΕΕΛΠ και της Ξερόλακας.
-Η διατήρηση της μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες επέκτασης –
μετατόπισης δικτύου ύδρευσης α) ΣΤ.2.1 από 10% σε 8% β) ΣΤ.2.2 από 15% σε
10% και γ) ΣΤ.2.3 από 25% σε 15%.
-Η διατήρηση της μείωσης των ποσοστών συμμετοχής στις δαπάνες επέκτασης
δικτύου αποχέτευσης α) Ζ.2.1 από 10% σε 6% β) Ζ.2.2 από 15% σε 10% και γ)
Ζ.2.3 από 25% σε 15%.
-Η διατήρηση της μείωσης στην τιμολόγηση για εξωτερικές διακλαδώσεις α)
Ζ.1.1 απο 90, €/ μ.μ σε 70,0 € / μ.μ και Ζ.1.2 από 144, €/ τεμ σε 100,0 €/ τεμ.
-Η διατήρηση της μείωσης στην τιμολόγηση για μετατόπιση του δικτύου
αποχέτευσης α) Ζ.4.1.1 απο 195,0 €/μ.μ σε 150,0 €/μ.μ, β)Ζ.4.1.2 απο 215, €/ μ.μ
σε 170,0 €/ μ.μ , γ) Ζ.4.2.1 απο 250,0 €/ μ.μ σε 200,0 €/μ.μ και δ) Ζ.4.2.2 απο
340,0 €/μ.μ σε 250,0 €/μ.μ .
-Η διατήρηση της μείωσης των χρεώσεων για τις ευπαθείς ομάδες για το βυτίο
νερού και το βυτίο λυμάτων σε ποσοστό αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζεται και
στις χρεώσεις κατανάλωσης νερού.
-Διατήρηση στη χρέωση του βυτίου λυμάτων για το Δήμο Πατρέων και τα
Νομικά του Πρόσωπα. Ενιαία χρέωση με τιμή 28,20€ για τις περιοχές των
Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδας. Για την Δημοτική
Ενότητα Ρίου και του πρώην Δήμου Πατρέων 42,34€/ανά εκκένωση.
-Η διατήρηση της μείωσης του τέλους επανασύνδεσης (διακοπή λόγω οφειλής)
σε οικιακούς καταναλωτές από 12,0 € σε 4,03 €.
-Η διατήρηση της μείωσης των κλιμάκων 6 και 7 του τιμολογίου Α6 κατά 20%.
-Η διατήρηση του τέλους χρήσης αποχέτευσης 30% επί της αξίας του
καταναλισκόμενου νερού.
-Τέλος χρήσης αποχέτευσης βιομηχανικών μονάδων που χρησιμοποιούν και
άλλες πηγές υδροδότησης νομικά αδειοδοτημένες από 0,8€ ανα κυβικό λύματος
σε 1,00€ ανά κυβικό λύματος».

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.