Συγχωνεύονται Goody’s, Everest, LA Pasteria

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Να ταράξει τα νερά στον κλάδο της εστίασης, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός νέου leader, προσπαθεί το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, που απέκτησε στις αρχές του χρόνου το 92,8% της Vivartia και γι’ αυτό προωθείται η συγχώνευση των εταιρειών Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, οι οποίες είναι θυγατρικές της Vivartia.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, το οποίο έχει αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, προβλέπει τη συγχώνευση των τεσσάρων εταιρειών, μέσω απορρόφησης των Everest, La Pasteria και Evercat από τη Goody’s.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού σήματος, το οποίο λόγω μεγέθους, θα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί με μεγαλύτερη απόδοση και ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον χώρο των υπηρεσιών εστίασης.

Το σχέδιο ορίζει ότι απορροφώσα εταιρεία είναι η Goody’s και απορροφούμενες οι Everest, La Pasteria και Evercat. Τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιρειών αποφάσισαν τη συγχώνευση με απορρόφηση, καθώς οι εταιρείες έχουν κοινά χαρακτηριστικά, διότι εκμεταλλεύονται σήματα εστίασης και συμμετέχουν σε πληθώρα θυγατρικών οι οποίες λειτουργούν καταστήματα εστίασης.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s ανέρχεται στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το μετοχικό  κεφάλαιο θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 6.500.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

 πηγη

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.