Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς – Αφορά και Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης, με αποζημίωση η οποία μπορεί να φθάσει τις 200.000 ευρώ, ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, απευθύνεται σε συγκεκριμένες μονάδες και σε εργαζομένους που πληρούν καθορισμένα κριτήρια, έχει σχεδιαστεί με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και περιλαμβάνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο που θα το επιλέξει και την οικογένειά του, ώστε να τους προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Απευθύνεται σε μονάδες όπου το κύριο αντικείμενό τους περιορίζεται λόγω των μεταβολών στο λειτουργικό μοντέλο της τράπεζας συνεπεία των τεχνολογικών εξελίξεων και της ψηφιοποίησης, καθώς επίσης σε εργαζομένους που απασχολούνται σε γεωγραφικές περιοχές όπου παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της υφιστάμενης στελέχωσης.

Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 15 Νοεμβρίου θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον ποσό αποζημίωσης.

Ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι του ομίλου με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία και απασχολούνται στις υπηρεσίες Central Administration Units, Electronic Files’ Administration, Διαχείριση Παγίων – Αρχείο – Διαχείριση Αποθηκών, Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, Invoices Data Processing, Retail Operations Support, Υπηρεσίες Ασφάλειας και Καθαριότητας και στα καταστήματα Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κορινθίας, Λακωνίας, Πέλλας και Σερρών. Επίσης, η τράπεζα θα εξετάσει και την ένταξη στο πρόγραμμα μέχρι 100 αιτήσεων όσων εργαζομένων έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία στον όμιλο και δεν απασχολούνται στις παραπάνω υπηρεσίες και καταστήματα. Ο υπολογισμός των ποσών που θα λάβουν αυτοί οι εργαζόμενοι, θα γίνει με τα αντίστοιχα κριτήρια και όρους, όπως αναφέρονταν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που είχε ανακοινωθεί στις 30 Ιουνίου 2021.

Η αποζημίωση ορίζεται σε 22 έως 34 μεικτούς μισθούς, ανάλογα με την ηλικία, ενώ προβλέπεται και προσαύξηση 10%-12% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας στην τράπεζα. Επίσης, προβλέπεται προσαύξηση ενός μεικτού μηνιαίου μισθού για κάθε παιδί. Σε όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 15.000 ευρώ για την πληρωμή αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης ή/και για αυτασφάλιση. Στο ποσό που θα προκύπτει, θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μεικτό ποσό αποζημίωσης του προγράμματος. Το συνολικό μεικτό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20.000 ευρώ, ούτε μεγαλύτερο των 180.000 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι έχουν και μια δεύτερη επιλογή, να πάρουν μακροχρόνια άδεια 2 ή 3 ετών λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους και τμήμα της αποζημίωσης.

https://www.kathimerini.gr/

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.